Jui­chen­de gas­ten ma­ken mij blij, Sou­ad El Ham­da­oui, Eu­ro­mast

Sou­ad el Ham­da­oui is eind­ver­ant­woor­de­lij­ke voor de Eu­ro­mast. De Eu­ro­mast is 365 da­gen per jaar ge­o­pend en ver­wacht dit jaar 430.000 gas­ten te ont­van­gen. Er wer­ken 100 men­sen. Als di­rec­teur van Eu­ro­mast Ho­re­ca BV te Rot­ter­dam fo­cust zij zich op de com­mer­ci­ë­le en fi­nan­ci­ë­le ac­ti­vi­tei­ten: ver­ko­pen van toe­gang, ho­re­ca en lo­gies naast fees­ten en par­tij­en. Al­les draait om het be­le­ven van de Eu­ro­mast: van ho­tel­over­nach­tin­gen tot ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten, van pro­duct­pre­sen­ta­ties tot di­ners in de bras­se­rie.

TEKST: Jorissa Neutelings - 18/11/2014
Soms moet je za­ken meer naar je toe trek­ken Voe­ling hou­den

Het is een functie met veel afwisseling en lange dagen doordat we als bedrijf ook lang open zijn. Ik probeer iedere maandag en donderdag aanwezig te zijn op onze locatie en zichtbaar te zijn voor mijn medewerkers. Ik schuif daarom regelmatig aan bij overleggen. Ik zit graag bovenop de cijfers, wil exact zaken weten zoals bijvoorbeeld onze tableturn ratio. Zo houd je goed voeling bij de commerciële voortgang. Initieel waren alle financiële taken uitbesteed. Dat hebben we aangepakt en zijn overgestapt naar een andere constructie met een kleiner administratiekantoor en een controle door een accountant. Zo hebben we zelf meer controle over onze cashflow en rapportages.

Ik ver­beeld de Ame­ri­can Dream: jong be­gin­nen en door­groei­en tot di­rec­teur

Meer stu­ren dan zelf doen

In de laatste fase van mijn studie, nam ik een baan aan als tijdelijk medewerker bij de Euromast om mijn collegegeld bij elkaar te sprokkelen. Eigenlijk ben ik er nooit meer weggegaan. Ik kreeg een uitnodiging om na mijn studie te blijven werken en ben doorgegroeid naar de positie die ik nu heb. Ik werk al sinds mijn 15e in de horeca en heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Inhoudelijk is mijn werk natuurlijk wel erg veranderd. Ik sta niet meer zelf achter de bar of bediening maar kan mijn taken goed delegeren omdat we hier werken met zeer capabele medewerkers. De link die ik heb met Food & Beverages blijft trekken, daar zal ik zeker nog meer activiteiten op willen ontplooien. De Euromast is een prachtig bedrijf, en omdat de Euromast eigendom is van Brotherhood Holding BV kan ik naast de Euromast ook bezig zijn met nieuwe initiatieven zonder de Euromast los te laten.

Za­ke­lij­ke wijs­heid komt van al­le kan­ten MT als ste­vi­ge ba­sis

Ik heb niet een beschreven voorbeeld of inspiratiebron. Zakelijke wijsheid kan overal vandaan komen, zoals de vrouwelijke ondernemerstafel van VNO NCW of de besturen waar ik in zit. Ik heb geen hiërarchisch leidinggevende maar spar wel regelmatig met de aandeelhouders. Mijn MT is heel belangrijk voor mij, we klaren een mooie klus, ook in de laagconjunctuur hebben we in absolute aantallen kunnen plussen. Daarnaast hoop ik zelf een bron van inspiratie en voorbeeld te zijn voor mijn MT.

Mar­ke­ting = kwa­li­teit + men­sen

Nooit con­ces­sies doen

We doen nooit concessies aan kwaliteit,. We gaan niet meer verdienen als we opleidingen weghalen of kleine details weglaten zoals een koekje bij de koffie. Het belangrijkste is om altijd te blijven investeren in mensen en dus in marketing. Ik vind namelijk dat opleidingsbudget marketing is. Mijn mensen maken het verschil, daarvoor komen mensen terug. Ik geloof in aanwezig blijven in de markt, zichtbaarheid vergroten en continu kwaliteit nastreven. Kwaliteit bij de Euromast is gebaseerd op, en uitgewerkt door specialisten. Onze "Mastkaarthouders" geven feedback op onze diensten en worden uitgenodigd voor proeverijen om zo bediening en gerechten te beoordelen waardoor wij ons kunnen verbeteren.

Jui­chen­de gas­ten vraagt om te­vre­den me­de­wer­kers Het een kan niet zon­der het an­der

Mijn dagelijks streven is juichende gasten, daar horen ook tevreden medewerkers bij, dat houdt nauw verband met elkaar. Ik meen dat als je echt wilt, dan geloof ik dat je je doel kan bereiken. Blijf dichtbij wat je leuk vindt en wordt daar extreem goed in. Dus, als je schoenmaker wilt worden, zorg dan dat je de beste van de stad bent. Ik ben zelf het beste voorbeeld dat het kan, als je echt wil en er voor durft te gaan.

Reach for the sky, al­ways

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Leny Neutelings- Schoenbmakers - dinsdag 18 november 2014 08:44

  ZO'N enthousiast verhaal....lang niet geweest op de EUROMAST, maar na het interview gelezen te hebben weer een reden om te gaan. Pracht locatie. Reageer

  • Redactie B-Elle - dinsdag 18 november 2014 09:49

   Dank Leny, er wordt daar met enorme passie gewerkt. Dat voel je als gast, denk ik zo!

 • Georgette Fijneman - woensdag 19 november 2014 20:36

  Mooi inspirerend verhaal! Ook al blijft de Euromast de Euromast, dat wil niet zeggen dat je propositie stilstaat. Reageer

  • Redactie B'elle - woensdag 19 november 2014 20:59

   Beste Georgette, mooie beeldspraak! Dank.