Doe het an­ders! No­ël­le Haits­ma, in­ves­teer­der

Ie­de­re dag zie je dat de in­vul­ling van een wer­kend le­ven an­ders wordt. De tijd dat je 40 jaar bij één be­drijf werk­te be­staat niet meer. No­ël­le Haits­ma, on­der­ne­mer, ad­vi­seur en in­ves­teer­der, is ge­fas­ci­neerd door de ver­an­de­rin­gen in de we­reld en de ma­nier waar­op dat ef­fect heeft op werk.

TEKST: Jorissa Neutelings - 31/10/2017
Een ver­an­de­ren­de we­reld

Regelmatig heb ik gesprekken over de veranderende wereld met mijn kinderen. Zij staan voor de keus om bijv. een vakkenpakket te kiezen. Dat leidt in een bepaalde richting op, maar 50% van de banen behorend bij dat pakket bestaan binnen nu en 10 jaar niet meer. Helaas houden de ontwikkelingen in het onderwijs het tempo van bijvoorbeeld digitalisering niet bij. Ik vraag hen dan over wat ze willen gaan doen en wat hun plan is om hun bijdrage te kunnen leveren. Dat zijn pittige vraagstukken waar we dan ook niet in een keer uitkomen. Een heleboel zaken spelen hierbij natuurlijk een rol. Onder andere hun interesse en passie, maar ook hoe en wat wordt er aangeboden op school, in studie en opleidingen.

Gaan­de­weg le­ren

De aandacht voor de uitdagingen waar onze jeugd voor staat vind ik te beperkt. We denken nog teveel vanuit oude systemen. Ik stimuleer als ondernemer graag de andere manier van denken en wil op die manier een bijdrage leveren aan de verandering. Om die reden begeleid ik een jonge start-up Digistudies. De oprichter is 23 en heeft dyslexie en mede daarom bedacht hij een andere manier van leren, leren zonder boeken. In korte tijd heeft hij op zijn YouTube kanaal Digistudies honderden filmpjes gezet die ca 7 – 12 minuten duren en waarin alle onderwerpen van alle vakken voor het eindexamen Havo en VWO behandeld worden. Bij de laatste eindexamen is het aantal views naar 2 miljoen gestegen. Hij is nu bezig om filmpjes het aantal vakken en onderwerpen uit te breiden . Behalve dat het een goed idee is voor scholieren en leraren, is het ook ontzettend leuk en interessant om te zien hoe hij met zijn collega's razendsnel aan het leren is wat er belangrijk is om een bedrijf op te zetten. Hij ontwikkelt een mind- en skillset waarmee hij zichzelf klaarmaakt voor de toekomst.

Breed geörien­teerd en mul­ti in­zet­baar

Ik wil het le­ven van men­sen ver­rij­ken

Dis­ney als in­spi­ra­tie­bron

Ik ben van jongs af aan gefascineerd door Disney. Disney was een grootmeester in het omzetten van zijn fantasie naar werkelijkheid en realiteit. Zijn belangrijkste uitgangspunt was, om iets te bekijken vanuit verschillende perspectieven en al deze ideeën mee te nemen in het eindoordeel. Om de diverse invalshoeken te benadrukken, maakte Disney gebruik van drie verschillende rollen: de dromer, de realist en de criticus. In mijn werk gebruik ik regelmatig deze methodiek van 'Dromen, durven, denken, doen'. De bedrijven die ik adviseer breng ik deze "Disney gedachte" en werkwijze bij. Mijn advieswerk kenmerkt zich door de connectie die ik maak met de mensen die het bedrijf leiden. Daarnaast daag ik graag uit om buiten de gebaande paden te denken en vernieuwend te denken en te doen. Door deze manier van werken wordt het unieke DNA van een bedrijf blootgelegd. Dit DNA én de cultuur binnen een bedrijf zijn bepalend voor het succes.

Dis­ney was een groot­mees­ter in het om­zet­ten van zijn fan­ta­sie naar wer­ke­lijk­heid en re­a­li­teit

Stra­len­de am­bas­sa­deurs door be­drijfs­cul­tuur

Hoe je zo'n cultuur vorm kan geven heb ik geleerd door mijn eigen bedrijf in de kinderopvang dat uk heette. uk stond voor Unieke Kinderopvang. Mijn belangrijkste focus binnen het bedrijf was dat de medewerkers blij waren dat ze voor uk werkten, dat ze zich gehoord voelden en het gevoel hadden dat ze  gezien werden. Door hen dit gevoel te geven gedroegen ze zich als stralende ambassadeurs naar de ouders. Dit ambassadeurschap is van groot belang binnen de kinderopvang. De kleinste kinderen kunnen namelijk zelf niet vertellen hoe leuk ze het hebben gehad  op de opvang. Uk groeide exponentieel en uiteindelijk heb ik het succesvol verkocht.

Me­de­wer­kers ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid ge­ven en bij­bren­gen

Bij de overname van Stichting Kinderopvang Almere heb ik ooit bewust de verkeerde cao toegepast. Een ingewikkeld verhaal waarbij iedereen heel keurig is gecompenseerd al voor de vijf jaar durende juridische strijd met Abvakabo. Een wijziging in de nieuwe cao was het verdwijnen van de betaalde verhuisdag. De medewerkers in de kinderopvang zijn over het algemeen jonge vrouwen die parttime werken. Deze vrouwen gaan samenwonen, gaan weer uit elkaar, weer verhuizen of vinden een nieuwe partner en gaan met de nieuwe man of vrouw samenwonen. Als we dit voorbeeld volgen zijn er al 4 dagen die de werkgever zou moeten betalen. Ik heb deze medewerkers toen de vraag gesteld waarom ík als werkgever de kosten voor deze verhuisdag(en) zou moeten betalen. In dit gesprek zag je dat medewerkers zich konden verplaatsen in mijn positie als werkgever/ondernemer waardoor veel meer begrip voor ondernemerschap én eigen verantwoordelijkheid ontstond. De uiteindelijke uitkomst van de rechtszaak was overigens dat ik aan 4 mensen nog een uitbetaling moest doen, aan alle andere medewerkers is een brief gestuurd waarin stond dat het teveel betaalde geld niet terug betaald hoefde te worden. Grappig genoeg ben ik later nog een tijdje voorzitter van een vakbond geworden!

Be­trok­ken aan­deel­hou­der

Na de verkoop van mijn bedrijf in de kinderopvang, heb ik een aantal investeringen gedaan. Mijn werkzaamheden richten zich op het bijdragen aan het realiseren van dromen, van invullen van een visie. Dat brengt me toch weer terug bij Disney. Ik ben betrokken bij initiatieven die mij echt raken. Ik heb ook een eigen hotel in Indonesië dat gebouwd is door de lokale bevolking en de echte cultuur van Java uitademt (Villa Borobudur ). Bedrijven waar ik geen connectie mee kan maken, daar ga ik mijn tijd niet aan besteden. Mijn grootste investering die ik op dit moment heb, is Impact Cinema. Impact Cinema streeft ernaar om talentvolle filmmakers te verbinden die effect – impact willen creëren met hun films naar een groter publiek en vice versa. Een belangrijk onderdeel van Impact Cinema is de filmdistributeur Cinemien. Ik ben daar een betrokken aandeelhouder, samen met de andere aandeelhouders en directie zijn we een aantal initiatieven aan het ontwikkelen die de business modellen kunnen gaan veranderen, natuurlijk is digitalisering daar een belangrijk onderdeel van.

Be­drij­ven waar ik geen con­nec­tie mee kan ma­ken, daar be­steed ik geen tijd aan

Ci­ne­ma chan­ges the pic­tu­re

De filmwereld interesseert en intrigeert mij. Deze wereld hanteert nog steeds een klassiek marketingmodel, veelal een push strategie. Er wordt een film gemaakt en bij de lancering wordt dat aangekondigd in diverse media, maar dat is het. Er zijn ontzettend veel films die de moeite waard zijn om te kijken, maar niemand weet waar ze over gaan en wanneer ze draaien. Er zijn meer films dan alleen de 'Gooische vrouwen' en 'Mannenharten' van deze wereld. Impact Cinema heeft als doel om mooie producties onder de aandacht te brengen van een groter publiek, gericht op een duidelijke doelgroep. Cinemien koopt films aan waarbij de kwaliteit van films voorop staat. Verschillende internationaal bekroonde films worden zo bij het publiek gebracht en nieuwe, talentvolle filmmakers krijgen kansen. Cinemien en Impact Cinema zetten zich in voor Cinema that changes the picture! Bijvoorbeeld de film "walk With me" die nu uitkomt. Het is voor mij ontzettend verrijkend om aan deze beweging een bijdrage te mogen leveren. Weer een droom die aan het uitkomen is!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!