Mijn hart ligt in on­der­ne­men en bou­wen, Ka­ren van der Zan­den, Oad

Van­uit de oor­spron­ke­lij­ke ga­ra­ge stuurt Ka­ren als di­rec­teur het Twent­se be­drijf Oad aan. Met de bus­sen aan het ein­de van de gang staat ze mid­den­in de or­ga­ni­sa­tie. "Oad wordt in fei­te langs 2 as­sen aan­ge­stuurd. Ener­zijds van­uit de in­no­va­tie­ve as waar­bij wij naar bui­ten kij­ken en ener­gie los­ma­ken in het be­drijf van­uit die ex­ter­ne blik. De an­de­re as is die van om­zet en re­sul­ta­ten. Het is mijn rol om con­ti­nu te ba­lan­ce­ren tus­sen de­ze 2 as­sen", al­dus Ka­ren van der Zan­den. Met een ach­ter­grond bij KLM en Ca­nal Com­pa­ny voelt ze zich thuis is de reis­we­reld en kan ze het door­ge­star­te Twent­se Oad op een po­si­tief toe­kom­stig pad bren­gen.

TEKST: Jorissa Neutelings - 26/03/2015
Rei­zen weer tot een be­le­ve­nis ma­ken Niet al­leen prijs vech­ten

Vakanties en reizen zijn voor iedereen enorm belangrijk. Je bouwt herinneringen op, ontspant en ontdekt. Op de één of andere manier is dit product bijna platgeslagen tot een product waar het alleen om prijs gaat. Partijen beconcurreren elkaar fors en werken niet altijd goed samen. Naar mijn mening zit er meer achter het reizen als product. De stap naar meer loyaliteit en klantbeleving moet nu gemaakt worden. Daar ligt wat mij betreft de grootste uitdaging in de reisindustrie. Natuurlijk moet je kwaliteit leveren die overeenkomt met de prijs die je ervoor betaalt. We willen de Oad klanten meer bieden dan ze verwachten. Door onze historie kan dat ook. Er zit in dit bedrijf echt een diepe waarde van de klanten heel blij te maken.

De be­trok­ken en loy­a­le me­de­wer­kers zijn de groot­ste as­set van dit be­drijf. 

Ik be­waak en koes­ter mijn men­sen Loy­aal en be­trok­ken

In een groot bedrijf kan je je goed verstoppen. Binnen Oad kan dat niet. Het gaat er hier echt om dat je verantwoordelijkheid neemt. Binnen Oad moet gezocht worden naar een andere manier van bedrijfsvoering. Ik mag vanuit een hele mooie basis gaan bouwen aan iets nieuws. Dat is dé reden waarom ik voor Oad heb gekozen. Daarnaast heb ik te maken met heel loyale en betrokken medewerkers. Zonder deze mensen gebeurt er niets. Dat is een van de grootste assets van dit bedrijf. De bereikbaarheid en de persoonlijkheid heeft altijd in het bedrijf gezeten. Het enige dat ik hoef te doen is dit bewaken en koesteren.

Er zit een be­paal­de ener­gie in de jon­ge­re ge­ne­ra­tie. In de ou­de­re ge­ne­ra­tie zit een be­paal­de rust en wijs­heid

Di­ver­si­teit in ge­ne­ra­ties is no­dig voor suc­ces De blik­ken van ver­schil­len­de ge­ne­ra­ties ma­ken mijn ei­gen blik ron­der

Ik word geïnspireerd door mijn omgeving. Deze inspiratie heb ik ook nodig. Ik geloof dat in elk bedrijf verschillende generaties nodig zijn. In iedere organisatie is diversiteit op dit vlak nodig: Ouderen, jongeren, vrouwen en mannen . Alle blikken tezamen maken dat je eigen blik ronder wordt. De verschillende generaties hebben namelijk heel veel te delen. Er zit een bepaalde energie in de jongere generatie. In de oudere generatie zit een bepaalde rust en wijsheid. Als jonge veertiger, balanceer ik tussen deze twee generaties. Ik vind deze verbindende rol heerlijk, omdat je iedereen erbij kan betrekken. Iedereen heeft namelijk een rol in het proces. In een divers team worden meerdere invalshoeken belicht waardoor één-dimensionaal denken nagenoeg niet voorkomt.

Eerst be­grij­pen, dan spre­ken In­ten­tie le­ren ken­nen

Mijn les is om signalen niet weg te stoppen, maar om ze direct onder ogen te zien. Ik geloof dat iedereen altijd handelt vanuit een oprechte intentie. Als je daar écht van uitgaat en dat als uitgangspunt neemt en vervolgens van daaruit het gesprek aan gaat, dan blijf de rust en komt een oplossing vanzelf. Wat zit er achter de intentie, dat wil ik weten. Ik wil de mensen om mij heen eerst begrijpen en pas daarna trek ik een conclusie.

Ik ben al­tijd erg be­nieuwd naar waar mijn grens ligt en hoe ik nog ver­der door kan ont­wik­ke­len

Maak je niet klein en ga het ge­woon doen Leer­gie­rig en nieuws­gie­rig

Mijn dochters vertel ik: "Durf te leven en leef niet in angst". Alles verandert continu. De wereld gaat veranderen, maar je vindt altijd wel weer je weg. Deze veranderingen brengen wel met zich mee dat je jezelf zal moeten blijven ontwikkelen en vertrouwen in jezelf zal moeten houden. Ik ben altijd erg benieuwd naar waar mijn grens ligt en hoe ik nog verder door kan ontwikkelen. Ik ben leergierig en nieuwsgierig. Deze intrinsieke drijfveer bezit ik al van kleins af aan. Je moet het leven LEVEN. Dat betekent ook dat je soms je hoofd stoot, maar dat hoort erbij. De essentie van het leven voor mij is balans en geluk.

Word je ei­gen rol­mo­del Vrou­we­lijk­heid om­ar­men en ge­brui­ken

Jarenlang durfde ik niet te zeggen waar mijn kracht lag. Nu wel en zegik: "Ik ben goed in mijn vak. Ik kan objectiveren en duidelijk zijn. Dat is zo! PUNT" Ik wilde vroeger veel meer aan de mannelijke rolmodellen voldoen. Nu zet ik mijn vrouwelijkheid in en daar geniet ik van.

 

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Dieudonné Grégoire - vrijdag 27 maart 2015 10:46

  OAD is volgens mij al een heel oude onderneming, zo oud dat de meesten echt niet meer zullen weten, waarvoor deze afkorting nu staat. Ik denk mij dat nog wel te kunnen herinneren: Overijsselsche Autobusdiensten. Klinkt toch eerbiedwaardig, niet? Het was dan ook jammer dat onlangs het voortbestaan van deze onderneming in een wel zeer kritische fase terechtkwam. Gelukkig keerde het tij ten goede voor OAD. En het is dan ook fijn om te lezen, hoe een vrouw als directeur - ik zou liever willen zeggen als koene kapitein - denkt die juiste impulsen te kunnen geven om dit bedrijf het juiste perspectief op continuïteit te bieden. Haar ideeën daaromtrent 'liegen' niet daarom. En zij maakt het zich bepaald niet gemakkelijk, want behalve haar goede eigentijdse inzichten, zal zij al haar geloof in succes moeten vasthouden en dat moeten laten uitstralen over al haar medewerkers. En natuurlijk, hierbij moet men altijd de klant met zijn/haar wensen blijvend voor ogen houden. Dan sal alles wel reg kom! Good Luck! Reageer

  • Redactie B'elle - vrijdag 27 maart 2015 12:44

   Beste Dieudonné, grappig genoeg heeft Oad geen link meer met het oude bedrijf en oprichters, maar zit wel op de oude plek en heeft het merk doorgestart

 • Ineke Prevoo - vrijdag 27 maart 2015 11:48

  Heel krachtig en mooi gesproken Karen, sterkte bij dit mooie bedrijf! Reageer

  • Redactie B'elle - vrijdag 27 maart 2015 12:43

   Dank voor je attente reactie, Ineke

 • Jose - vrijdag 27 maart 2015 13:25

  Je bent een fantastische aanwinst voor Oad! Mooi stuk, ik herken je er helemaal in! Reageer

  • Redactie B'elle - vrijdag 27 maart 2015 15:58

   Beste Jose, wat fijn om te horen. Zo te lezen werk je bij Oad. B-Elle vond het super om bij jullie een kijkje in de keuken te werpen.

 • Peter Hodes - woensdag 1 april 2015 09:34

  Maak ons trots op de nieuwe Oad Karin! Reageer

  • redactie B'elle - donderdag 2 april 2015 05:57

   Bete Peter, dank voor je reactie. Ik heb al heel veel trots ervaren bij Oad.