Bou­wen in het bloed, Fem­ke Ra­sen­berg, Di­rec­teur AT Os­bor­ne Legal Ser­vi­ces

Fem­ke is di­rec­teur van AT Os­bor­ne Legal Ser­vi­ces. Zij werkt er nu 4 jaar en stuurt een team van 15 men­sen aan. Het team be­staat uit ge­dre­ven ju­ris­ten en ad­vo­ca­ten. Ze fo­cus­sen zich op pro­jec­ten in de fy­sie­ke leef­om­ge­ving en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in het aan­be­ste­dings­recht, bouw­recht, om­ge­vings­recht en vast­goed­recht. Wij wer­ken met een uniek bu­si­ness­mo­del waar­bij we als bu­si­nesspart­ner mee­den­ken met on­ze klan­ten.

TEKST: Jorissa Neutelings - 04/05/2018
Ver­schil­len­de bouw­ste­nen com­bi­ne­ren

Ooit begon ik mijn carrière als universitair docent. Ik vind het belangrijk om kennis over te dragen. Dat doe ik nog steeds regelmatig in de vorm van het verzorgen van in company trainingen. Om die reden ben ik ook vice-voorzitter in het dagelijks bestuur van het Instituut voor Bouwrecht (een wetenschappelijk instituut binnen mijn vakgebied). Bij Boekel de Nerée startte ik in de advocatuur en kwam al vrij snel binnen het vakgebied Bouw- en aanbestedingsrecht terecht. Dit was, gezien het feit dat ik uit een aannemersgezin kwam, een hele logische keus. Na 5 jaar heb ik een overstap gemaakt naar de Bond van Nederlandse Architecten omdat ik wilde leren hoe je kon managen in een andere omgeving dan de advocatuur. Deze verschillende plekken zie ik als bouwstenen die ik uiteindelijk gecombineerd heb in mijn huidige functie.

Ik houd van bou­wen!

Na 3 jaar bij de Bond van Nederlandse Architecten had ik een stevig team neergezet, waren nieuwe plannen uitgewerkt en liepen zaken goed. De BNA was een nieuwe, toekomstbestendige weg ingeslagen. Ik merkte dan ook dat ik graag weer aan iets nieuws wilde werken. Ik houd namelijk van bouwen: Iets realiseren waar men mee verder kan, is iets waar ik heel veel energie van krijg. Bij mij is het niet in de vorm van een gebouw neerzetten, zoals mijn vader deed, maar veel meer in het uitzetten van de koers, creëren van heldere processen en het formeren van goed werkende teams. Ik keerde dan ook weer terug naar Boekel de Nerée omdat ik daar werd gevraagd te bouwen aan het nieuwe aanbestedingsteam. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Maar na een aantal jaar was ik wel meer op zoek naar waar ik meer invloed had om mijn visie uit te kunnen dragen. Toen ik benaderd werd door een headhunter met de vraag of ik interesse had in de directeursfunctie bij AT Osborne was het antwoord daarop direct 'Ja'. Een dergelijke rol betekende immers meer invloed en meer ruimte voor het inbrengen van mijn eigen ideeën.

Wer­ken van­uit ge­za­men­lijk doel

AT Osborne houdt zich bezig met grote ruimtelijke vraagstukken, en wij zijn dan ook niet alleen bezig met het geven juridisch advies. Wij geven om de projecten waar we bij betrokken zijn, juist omdat de inrichting van onze leefomgeving van grote invloed is op het welzijn van de mens. Zo adviseren wij o.a. over de verduurzaming van industriële complexen, de versterking van de Afsluitdijk of hoe circulair te bouwen. Onze mensen hechten ook daadwerkelijk waarde aan maatregelen die bijvoorbeeld de klimaatverandering positief kunnen beïnvloeden. We werken samen vanuit een gemeenschappelijke drive. Feitelijk dienen we hetzelfde doel, alleen doet ieder dat vanuit zijn eigen expertise. Wij kennen het hele spectrum dat speelt bij dergelijke projecten. Dat maakt ons tot een stevige businesspartner die met onze klanten meedenkt en hen hoog specialistisch juridisch werk levert.

Mijn spons is nog niet vol

Qua persoonlijke ontwikkeling opereer ik als een spons en neem alles op wat er aan informatie op mijn pad komt. Als die spons vol is, dan wordt meestal het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik vind het belangrijk om mezelf altijd te blijven ontwikkelen. Mijn ambitie zit niet noodzakelijk in een bepaalde omvang van team of organisatie. Mijn toetssteen om te bekijken of ik ergens nog meerwaarde heb, is de vraag of het team mij nog nodig heeft. Wij zijn binnen het huidige team in de beginfase op zoek gegaan naar het vinden van ieders passie. Ik geloof er namelijk in dat als je iets doet dat past bij je passie, dan werk je met plezier en toewijding. Toegewijde mensen leveren mijns inziens ook kwalitatief hoogstaand werk en loyale klanten. Zolang ik dit team begeleid en ondersteun zodat zij vanuit hun passie kunnen werken, ben ik nog niet klaar.

Je kiest zelf voor de bril die je op­zet

Ik ben er nooit zo mee bezig geweest dat ik vrouw ben in een mannenwereld. Ik denk ook niet in de trend van typisch vrouwen- of mannendingen. Natuurlijk hoor ik wel eens dat iemand zegt dat ik niet zo rolbevestigend bezig moet zijn als ik de koffie inschenk. Tja, bij mij krijgt iemand die bij mij op bezoek komt gewoon iets te drinken! Dan is het niet zo omdat ik een vrouw ben dat ik dan degene ben die de drank moet halen maar doe dat in het kader van gastvrijheid. Ik kies er voor om dit soort opmerkingen niet zo serieus te nemen en ze al helemaal niet als kwetsend te ervaren. Je kiest zelf voor de bril die je opzet wanneer je ergens naar kijkt. Je kunt de bril van verongelijktheid opzetten, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen. Kies voor een bril van mogelijkheden. Mijn insteek is dat je moet zijn wie je bent . Als je een internationale baan én kinderen ambieert, doe dat dan gewoon. Als je veel bij de kinderen wilt zijn, doe dat dan ook. Maar denk niet dat je iemand te kort doet door te gaan voor waar jij in gelooft.  Als je het niet doet, doe je alleen jezelf te kort!

Kies voor een bril van mo­ge­lijk­he­den

De bes­te ver­sie van je­zelf zijn

Ik heb van huis uit meegekregen dat het enige dat ik moet zijn, is de beste versie van mezelf. Door deze opvoeding ben ik goed in staat om vanuit mijn eigen kracht te denken. Enige tijd geleden werkte ik nog bij een groot kantoor en zat ik in diverse netwerkgroepen. Ik kwam daar veelvuldig in contact met vrouwen die met elkaar spraken over het glazen plafond. Ik vind dat je uit moet gaan van je eigen kwaliteiten en niet moet denken vanuit beperkingen. En als je al wel een plafond tegenkomt, dan ga je iets anders doen of je zorgt ervoor dat je een opening vindt in dat plafond. Nu wil ik niet zeggen dat de mening zoals ik die aantrof in die netwerkgroepen er niet mag zijn. Ik wil alleen laten zien dat er ook andere manieren zijn om naar dezelfde materie te kijken. Mijn methode om te bouwen aan mijn carrière is dat ik graag mezelf laat zien. Niets meer en niets minder. Van daaruit creëer ik kansen en bewandel ik een carrièrepad dat bij mij past.

 

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!