Al­le deu­ren open in Singapo­re, Mar­griet Von­no- Land­man, aan­ko­mend am­bas­sa­deur

Op 5 au­gus­tus kom ik aan in Singapo­re. Na­dat ik de ge­loofs­brie­ven aan de pre­si­dent heb aan­ge­bo­den kan ik als Am­bas­sa­deur aan de slag. De ge­loofs­brie­ven lig­gen al klaar in de kluis op de am­bas­sa­de en ik ben al bij de Ko­ning ge­weest om be­ë­digd te wor­den door hem. Een prach­ti­ge pe­ri­o­de ligt voor me waar­in ik als am­bas­sa­deur aan de slag mag gaan.

TEKST: Jorissa Neutelings - 28/07/2017
Wan­néér je iets zegt is net zo be­lang­rijk als wát je zegt

In een internationale omgeving voel ik me thuis. Vanaf 1990 ben ik werkzaam bij Buitenlandse Zaken als diplomaat. Door de tijd leer je alles over de geschreven en ongeschreven regels. In mijn brede ervaring heb ik veel ongeschreven regels leren kennen die in elk continent anders zijn. Een voorbeeld van zo'n ongeschreven regel is dat het belangrijk is wannéér je iets zegt. Nederlanders kunnen soms de neiging hebben als eerste iets te willen zeggen. Van mijn Belgische collega's heb ik geleerd om eerst te luisteren en daarna bij een kop koffie nog even iets mee te geven. Dat werd meer gewaardeerd of gebruikt dan dat ik direct bij binnenkomst was begonnen met praten en met het delen van mijn adviezen.

Niet al­leen wát je zegt telt

Slim en mooi

Binnen mijn familie ben ik de enige die gestudeerd heeft. In dat kader val ik een beetje uit de toon. Ik ben anders dan de anderen en kreeg dan ook niet direct hulp vanuit mijn omgeving. Wat mij heeft geholpen is dat mijn vader altijd tegen mij zei dat ik slim en mooi was. Dit heeft mij een stevig zelfbewustzijn gegeven en zorgt ervoor dat ik in een modus kwam waarin ik mijn talenten kon gaan benutten.

Zeg te­gen je doch­ter dat ze ge­wel­dig is!

Deu­ren ope­nen

Een ambassadeur heeft verschillende rollen. Een belangrijke rol voor hedendaagse diplomatie is het Nederlands bedrijfsleven helpen om voet aan de grond te krijgen in een land. Voor een Nederlandse ambassadeur is dat in die zin gemakkelijk omdat we een fantastisch bedrijfsleven kennen met veel innovatiekracht en lef. Daardoor kunnen we deuren openen. In Singapore hebben ze veel interesse in Nederland omdat zij onze infrastructurele ontwikkelingen van grote klasse vinden. Ze willen meer weten over Deltares, de zelfrijdende auto en over onze fietscultuur. Dat is een prettig vertrekpunt. Men zit op mij te wachten en is geïnteresseerd. Het helpt ook dat ik een groot netwerk meebreng. Veel van de bedrijven die ik in Singapore ga vertegenwoordigen, daar ken ik de directeur of CEO van, en ik ken veel start-ups in Nederland. Wat ook belangrijk is in dit kader is dat ik ook veel PhD studenten ken die specialist zijn op een specifiek gebied. Zo kan ik verbinden wat verbonden moet worden.

Om­a's arm­band

Ik heb altijd geweten waar ik heen wilde en er ook in geloofd dat ik dat zou bereiken. Al van kleins af aan, toen ik in Kampen opgroeide, wist ik dat ik de rest van de wereld in wilde. Bang ben ik niet, ik heb in mijn leven van alles meegemaakt. Zo ben ik een keer beroofd en wat ik echt erg vond was dat daarbij de armband, die ik als kind van mijn oma had gekregen, werd gestolen.  Mijn Oma is echt het voorbeeld voor mij geweest. Zij is één van de wijste mensen die ik gekend heb ook al had ze weinig opleiding genoten. Mijn Oma had een vlijmscherp moreel oordeel, maar véroordeelde nooit. Dat laatste heb ik van haar overgenomen. Ik ben altijd duidelijk in hoe ik zaken zie of wat ik over een bepaald onderwerp vind. Als een ander daar niet hetzelfde over denkt, dan betekent dat voor mij niet dat ik goed zit en hij niet, maar dan ga ik altijd vragen 'waarom' hij de zaken bekijkt zoals hij dat doet. Ik heb om die reden mijn oordeel al meerdere malen bijgesteld. 

Ik heb al­tijd een dui­de­lijk stand­punt, maar vé­r­oor­deel nooit!

De jacht op di­ver­se me­de­wer­kers

Ik ben er ontzettend trots op dat de directie die onder mijn leiding heeft gestaan, zich ontwikkeld heeft tot de meest diverse directie van het pand. Er werken hier inmiddels homo's en hetero's, alleenstaanden, collega's die samenwonen, collega's met verschillende culturele achtergronden en collega's met kleine kinderen. Toen ik hier kwam werken was er geen één medewerker met kleine kinderen. Het idee bestond dus dat je bij ons niet wilde werken als je kleine kinderen hebt, want je moest altijd op kantoor zijn.  Toen heb ik een hele goede dame aangenomen die op dat moment zes maanden zwanger was. We hebben inmiddels een behoorlijke groep dertigers bij ons werken, die bergen werk verzetten, maar wel om etenstijd naar huis gaat. Veelal pakken zij in de avond nog wat uurtjes mee. Vroeger vond ik het lastiger om mensen vrij te laten en hen te vertrouwen. Inmiddels heb ik deze omslag gemaakt en wat ik bemerk is dat hoe meer ik mijn mensen vertrouwen en vrijheid geef hoe meer ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit komt de kwaliteit van het werk ten goede.

Hoe meer ik men­sen ver­trouw en vrij­heid geef hoe meer ze hun ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men. Dit komt de kwa­li­teit van het werk ten goe­de.

Ik maak ver­schil

Mijn drijfveer voor het werk dat ik doe, is dat ik het verschil wil maken. Dat verschil maak ik door mijzelf te zijn. Ik heb gemerkt dat ik in tijden van crisis op mijn best ben. Er komt dan een soort sereniteit over mij heen die ervoor zorgt dat ik de situatie goed kan sturen en begeleiden. Op die momenten denk ik: "Oh ja….hiervoor ben ik op aarde!".

Drie pij­lers van mijn am­bas­sa­deur­schap in Singapo­re

Nu sta ik aan de vooravond van mijn vertrek naar Singapore. Ik heb 3 belangrijke zaken voor mijn ambassadeurschap in Singapore benoemd. Ik zal een boegbeeld voor Nederland zijn en de Nederlandse gemeenschap in Singapore bij elkaar houden op belangrijke momenten. Het is een grote eer dat ik Nederlanders in het buitenland mag vertegenwoordigen en faciliteren. Daarnaast zal ik de eerste vrouwelijke ambassadeur van Nederland in Singapore zijn. Ik ben van plan om daar volop gebruik van te gaan maken. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet ik dat ik vaker dan mannelijke collega's het nieuws ga halen. Tot slot zal ik veel focussen op innovatie. Aan de buitenkant zie je dat niet, maar ik ben een echte nerd. Ik kan ook niet wachten totdat de robotisering eindelijk in optima forma wordt doorgezet. Singapore is innovatief tot en met dus daarom zal ik daar erg op mijn plek zijn. Nederland is van wereldklasse op het gebied van innovatie en dat zal ik volop uit gaan dragen in Singapore. Wij hebben de kennis in huis én het geld en de durf om gewoon aan de slag te gaan met nieuwe technologieën. Wij zetten standaarden waar anderen verder op door kunnen bouwen. Wat een fantastisch land mag ik toch gaan representeren!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Jozef Deleu - donderdag 31 augustus 2017 16:11

  Beste Margriet, Van harte gefeliciteerd met je benoeming tot Ambassadeur in Singapore. Uit bovenstaand interview blijkt dat je jezelf bent gebleven, zoals ik je leerde kennen en waarderen in je succesvolle jaren in België. Ik heb inmiddels de kaap van de wijzen gehaald en probeer een creatieve onruststoker te blijven ! Alle goeds en hartelijke groet, Jozef Deleu Murissonstraat 220, BE- 8930 Rekkem , België Reageer

  • Redactie B-Elle Jorissatr - donderdag 31 augustus 2017 20:57

   Wat een warme reactie Jozef. Ik zal hem nog een keer extra bij Margriet onder de aandacht brengen!

 • Yvonne Stoevelaar - maandag 31 juli 2017 10:00

  Mooi artikel! Mooie, inspirerende vrouw. Reageer

  • Redactie B'Elle - maandag 31 juli 2017 10:35

   Helemaal mee eens Yvonne! Bedankt voor je leuke reactie.

 • Helena - zondag 30 juli 2017 18:13

  Een zin sprak mij bijzonder aan: " Ik heb altijd een duidelijk standpunt, maar veroordeel nooit" Dat vind ik zo goed van jou, Margriet. Velen staan tegenwoordig, als jezelf nog niet uitgepraat bent, met hun oordeel klaar. En vaak, al is dat men er geen verstand van heeft, VEROORDELEN. SUCCES in Singapore. Heerlijke stad, prettige bijkomstigheid. Reageer

  • B'Elle Redactie Jorissa - maandag 31 juli 2017 08:52

   Beste Helena, Helemaal eens al is dat heel moeilijk om je oordeel uit te stellen. Margriet heeft dat goed onder de knie, wij waren erg van haar onder de indruk!