Vecht te­gen bi­ki­ni­vi­sie. Ca­ther­i­ne van Heest, Ca­re for Wo­men

Ca­ther­i­ne is ini­ti­a­tief­ne­mer van Ca­re for Wo­men en daar­naast pi­o­nier in de zorg. Ze wil blij­ven ver­nieu­wen en een bij­dra­ge le­ve­ren aan de kwa­li­teit van de ge­zond­heids­zorg als het gaat om vrou­wen. De ba­sis van het be­drijf is vrouw­spe­ci­fie­ke zorg, ge­richt op hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen. Op meer dan 100 ves­ti­gin­gen in Ne­der­land hel­pen Ca­re for Wo­men spe­ci­a­lis­ten vrou­wen met hor­mo­na­le pro­ble­men zo­als PMS, zwan­ger­schap en de over­gang. De dien­sten wor­den veel­al door zorg­ver­ze­ke­raars ver­goed, zon­der dat een ver­wij­zing van een huis­arts no­dig is.

 

TEKST: Jorissa Neutelings - 01/10/2014
Gen­der­spe­ci­fiek wer­ken is een must Geen bi­ki­ni­vi­sie in de zorg!

Catherine is er van overtuigd: als je goede (gezondheids)zorg wilt leveren, dan moet je genderspecifiek werken. Je moet onderscheid maken tussen mannen en vrouwen en daar je behandeling op afstemmen.
Maar pas op, we hebben hier niet met een feminist te maken! "Ik ben voor gelijkheid als het gaat om arbeidskansen, salaris, etc., maar zorg vraagt nu eenmaal om differentiatie. Het lijf van een man is niet hetzelfde als het lijf van een vrouw. Zolang we aan deze gelijkheid vast blijven houden in de geneeskunde, of het nu gaat om onderzoek, medicatie of behandeling doen we beiden ernstig tekort.". We moeten af van de "bikinivisie" van zorgverleners, die het verschil slechts baseren op wat ze aan de buitenkant van een lijf zien. Dat gevecht voer ik via Care for Women en ik probeer op zoveel mogelijk podia te spreken en deel te nemen aan discussies.

Een vrou­wen­lijf is niet ge­bouwd op meer dan 50 jaar

Le­vens­kwa­li­teit voor vrou­wen kan echt be­ter

De kwaliteit van het leven is voor vrouwen met het toenemen van de gemiddelde leeftijd van een vrouw enorm verslechterd. Ons vrouwenlijf is eigenlijk niet gebouwd op langer dan 50 jaar meegaan. Hormonen hebben een cruciale functie in het functioneren van lijf en geest. Na de overgang is ons hormoonstelsel zo verandert, dat we een grote toename zien van ziektebeelden als hart- en vaatziekten, botontkalking, dementie, incontinentie, reuma etc. Dat komt allemaal veel meer voor bij vrouwen als bij mannen na hun 50ste jaar. Daarom verbaas ik me over uitspraken als: "De overgang, ach dat gaat wel weer over". Vrouwen gaan daardoor te weinig op zoek naar hulp en nemen te weinig en te laat pas maatregelen om gezond oud te worden, met alle gevolgen van dien. Als vrouwen hier meer initiatief in zouden nemen en tijdiger zich hierover laten informeren, neemt de levenskwaliteit enorm toe.

Prik­kel om te doen wat niet kan Te­gen­sla­gen ma­ken mij ste­vi­ger

Mijn achtergrond als verpleegkundige, waardoor ik al vroeg met zieke mensen in aanraking kwam, het feit dat ik op mijn 16e uit huis ging en het overlijden van mijn eerste partner op 27e jarige leeftijd heeft me sterk doen beseffen dat je de dag moet plukken. Pak de kansen die de dag je biedt, maak er iets van. Daarom voel ik me ook geprikkeld om iets te doen waarvan iedereen zegt dat het niet kan. Geen grotere kick als ik het wel voor elkaar krijg. Heerlijk!
Het betekent ook dat ik geen tijd meer steek in zaken die me energie kosten in plaats van opleveren, ik zeg vaker nee op mijn gevoel en voel me daar niet schuldig over. Ook ben ik wat steviger geworden door tegenslagen, ik laat minder een loopje met me nemen.

Ge­loof in je­zelf en je pas­sie. Daar vind je het ge­luk. 

Suc­ces is een com­bi­na­tie van lef & hard wer­ken Het kan wel!

Wat ik andere vrouwen in zaken aanraad? Ga voor je droom, wees bereid om heel veel uren te werken en wees niet bang! 99% van alle ondernemers heeft gewoon hard moeten werken om de zaak op te bouwen. Natuurlijk is er altijd de factor geluk, maar er zijn maar weinigen die parttime een middelgroot, succesvol bedrijf hebben weten op te bouwen. Veel heeft simpelweg te maken met hard werken, in jezelf geloven en keuzes maken. Zeven dagen per week tot 's avonds laat werken is niet abnormaal. Dat betekend minder tijd voor je sociale leven, hobby's of je gezin. Is je doelstelling een succesvol middelgroot bedrijf, dan zal dat veel tijd, energie en aandacht van je vragen.
Ondernemen is topsport.

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Beate - donderdag 9 oktober 2014 06:59

  Ik ben het hier zo mee eens! Reageer

  • B'Elle - donderdag 9 oktober 2014 07:00

   Goed om te horen Beate. B'Elle

 • Leny Neutelings- Schoenmakers - woensdag 15 oktober 2014 20:13

  Ik ben 76 en voel mij toch redelijk goed. Ben inderdaad geen 50... toch worden wij steeds ouder. Weten meer om gezond ouder te worden. Voeding, beweging. Reageer

  • B'Elle - woensdag 15 oktober 2014 20:19

   Dank Leny voor je reactie. Fijn dat jij je goed voelt! Helaas blijkt dat de meeste vrouwen veel ongezonde jaren hebben. Men die quicker, women het sicker. Het is goed dat daar aandacht aan wordt besteed