Strijd niet te­gen voor­be­stem­ming, An­gé­li­que van Gils, The Ma­kers

An­gé­li­que van Gils is de 3e ge­ne­ra­tie uit de Van Gils fa­mi­lie (he­ren­mo­de, par­fum etc) en on­der­ne­mer in 'the Ma­kers' en 'Ca­fé Cos­tu­me'. In 2006 heeft ze Ca­fé Cos­tu­me met neef en nicht op­ge­richt om maat­werk voor he­ren­kos­tuums mo­ge­lijk te ma­ken, maar dan op een fas­hi­o­na­ble way. De term 'Ca­fé' re­fe­reert aan een me­nu­kaart op ba­sis waar­van je je keu­ze kunt ma­ken. De kle­ding die ver­vol­gens ge­maakt moet wor­den, wordt ver­zorgd door The Ma­kers met het mot­to: 'We ma­ke suits the way it suits you'. The Ma­kers is nu een be­drijf van 25 me­de­wer­kers in Ne­der­land en 1000 in Ma­rok­ko en pro­du­ceert voor zo­wel mer­ken als pri­va­te la­bels. Dit jaar heeft An­gé­li­que de keu­ze ge­maakt om zich ex­clu­sief op The Ma­kers te rich­ten.

TEKST: Jorissa Neutelings - 28/11/2014
Strij­den te­gen voor­be­stem­ming Toch in de fas­hi­on

In de Van Gils familie ben ik het eerste kleinkind en eerste meisje van de 3e generatie. Ben voorbestemd om in de mode terecht te komen maar heb er tegen gevochten. Heb de eerste jaren van mijn opleiding en werk gezocht naar een eigen richting, ik wilde het voor mij zelf heel zuiver aanpakken en niet vanuit gemak het familievak in stappen. Uiteindelijk is mijn pad toch uitgekomen op fashion en begon ik in België met Café Costume.

Zon­der de win­kel­vloer­er­va­ring, kun je de klant nooit echt be­grij­pen

Een goe­de ba­sis is be­lang­rijk

Als ondernemer krijg je personeel en kom je steeds verder van de basis te staan. De basis is voor mij de wens van de klant en alles wat je als organisatie moet doen om dat waar te maken. Ik ben erg blij dat ik weet wat het is om een pak te verkopen. Dat ik begrijp dat bijvoorbeeld een trouwpak in een keer goed moet worden geleverd en geen vertraging mag oplopen. Mijn medewerkers moeten daarom allemaal in de winkel staan. Echter, andersom geldt de regel ook. Je moet begrijpen hoe de fabriek werkt. Als je in de winkel een bestelling sneller toezegt dan de reguliere productietijd, beïnvloedt dat de hele efficiëntie van de productie. Als je de keten begrijpt, begrijp je ook de impact.

Stil­staan bij suc­ces Ik ge­niet van zoe­men

Toen ik laatst van Marokko thuiskwam uit ons productiehuis, zat ik vol energie. Je zit daar boven op de mooie producten die we dagelijks maken, je hoort het letterlijk zoemen. De naaisters, het zijn met name vrouwen, creëren daar een heel bijzondere sfeer.
Dat maakt je zo blij, we maken zo veel mooie producten op onderscheidende wijze en daar staan we veel te weinig bij stil hoe bijzonder het is. Dat succes vinden we heel normaal.

Maak ge­bruik van de unie­ke waar­den van man­nen èn vrou­wen

Bei­de in­vals­hoe­ken zijn no­dig

The makers heeft 3 aandeelhouders, mijn vader en 2 ooms. Hun opdrachten zijn zeer bepalend voor de doorontwikkeling van het bedrijf. Ik ben hier om de individuele klant te vertegenwoordigen, om de klantgedrevenheid te verhogen en echt te weten hoe we die individuele klant goed kunnen bedienen. Voorbeelden en inspiratie voor mijn aanpak zit in aanleg al in mijn vader en moeder.
Mijn vader is een bouwer en ondernemer, mijn moeder is er attent op dat alles goed en af is, ze heeft oog voor perfectie. Vrouwen hebben talenten die mannen niet hebben. Ik heb geleerd dat ik als vrouw zaken kan toevoegen die een man niet heeft. Andersom kan ik ook genieten van wat mannen goed kunnen. Bewondering heb ik voor Angela Merkel, ze staat er toch maar weer iedere keer. Vrouwelijke leiders kunnen zeer inspirerend zijn.

Durf te doen on­danks je ang­sten

Luis­ter niet naar je de­mo­nen Je mag trots zijn op suc­ces

Ik ken zo veel mensen die ideeën en dromen hebben maar altijd een weg vinden om iets niet te doen. Mijn advies: ga gewoon beginnen. Natuurlijk, iedere dag moet je je demonen bevechten, maar het geeft zo'n lekker gevoel als het lukt. Bovendien, achteraf is het vaak veel minder erg of lastig dat je er vooraf tegen aankijkt.

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!