Stil­zit­ten kan ik en wil ik niet! Ali­ce Jen­tink, Head of Com­mu­ni­ca­ti­ons Eu­ronext

Ali­ce Jen­tink is Head of Sta­ke­hol­ders Com­mu­ni­ca­ti­on bij in­ter­na­ti­o­na­le beurs­maat­schap­pij Eu­ronext. "Ener­zijds ben ik ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­stu­ring van het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team. Bin­nen Eu­ronext heb­ben we ef­fec­ten- en de­ri­va­ten­beur­zen in Am­ster­dam, Pa­rijs, Brus­sel en Lis­sa­bon. Ook heb­ben we een markt en kan­toor in Lon­den. Op ie­de­re lo­ca­tie zit­ten woord­voer­ders en men­sen die me­dia­con­tac­ten on­der­hou­den. De­ze men­sen val­len on­der het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team. An­der­zijds stuur ik het mar­ke­ting en com­mu­ni­ca­tie­team in Am­ster­dam aan. Dit team houdt zich be­zig met com­mu­ni­ca­tie in de bre­de zins des woords. Zo val­len eve­ne­men­ten on­der hun ver­ant­woor­de­lijk­heid, het me­dia­con­tact en PR etc. De­ze bre­de taak­stel­ling be­valt mij goed.

TEKST: Jorissa Neutelings - 04/05/2017
On­rust is voor mij nor­maal

Ik kom uit een groot gezin met 8 kinderen. Ik ben zelf nummer 7. Tijdens mijn jeugd was er altijd drukte om mij heen. Onrust is voor mij dus normaal. Hierdoor laat ik me niet zo snel uit balans brengen. Mensen kennen mij ook als rustig en standvastig. Soms vragen mensen hoe het komt dat ik meestal kalmte uitstraal. Ik heb geen meditatie-sessies nodig of een sabbatical om tot mezelf te komen. Ik haal mijn rust en energie uit mijn privé leven en ook uit het werken met de mensen bij Euronext. Dat wil niet zeggen dat alles vanzelf gaat bij mij. Ook ik heb moeilijke momenten gehad of lastige tijden, maar altijd probeer ik de rust te bewaren en geen overhaaste beslissingen te nemen. Deze insteek heeft mij tot nu toe goed geholpen.

Geen roe­ping maar toe­val bracht mij bij de beurs Van­af dag 1 ge­trig­gerd

Toen ik ging studeren wist ik niet precies wat ik wilde worden. Zoals zovelen ben ik toen rechten gaan studeren. Op een gegeven moment zei mijn broer tegen mij dat een baan in de communicatie meer iets voor mij zou zijn en raadde aan Communicatiewetenschap te studeren. Na mij hier verder in verdiept te hebben ging ik naar Amsterdam om deze studie te starten. Puur uit toeval kwam ik een aantal jaren later bij de beurs terecht. Vanaf dag 1 heeft de financiële wereld mij geïntrigeerd. Met name de dynamiek sprak mij aan en dat doet het tot op de dag van vandaag nog steeds. Geen dag is hetzelfde en ik hoop dat het ook altijd zo blijft!

Dy­na­misch, com­plex en in­te­res­sant. Dit werk wordt nooit saai!

Eu­ronext Ex­pe­rien­ce

Een van de belangrijkste activiteiten van Euronext is de handel in effecten en derivaten. Het onderdeel Market data & Indices levert koersinformatie en berekent en distribueert indices. De bedrijven die een notering hebben op een van de beurzen van Euronext betalen ook een vergoeding. Verder bieden we expertise en services op technologie gebied. Deze pijlers verzorgen de omzet van Euronext.

Sinds een aantal jaren hebben we een Amsterdam Exchange Experience . Verschillende onderwijsinstituten, maar ook banken en beleggerskomen hier naartoe. Tijdens de Experience ervaar je wat de rol van de beurs en de handel is We zijn met de experience begonnen omdat we financiele educatie van groot belang vinden. Het is belangrijk dat mensen of het nu jongeren zijn die voor het eerst kennis maken met de beurs, of ervaren beleggers of zelfs CEO's zijn, financieel bewust zijn en goed weten hoe de financiele markten werken. We werken hierbij ook nauw samen met DNB, die ook haar eigen experience heeft. Daarbij is het ook gewoon mooi om als beurs te kunnen vertellen en laten zien wat voor rijke historie de beurs kent. De Amsterdamse beurs is de oudste beurs ter wereld. Hij bestaat inmiddels al meer dan 400 jaar!

Be­perkt bud­get sti­mu­leert cre­a­ti­vi­teit

Tijdens mijn studie heb ik al een aantal jaren bij de beurs gewerkt. Na het afronden van mijn studie ben ik begonnen als woordvoerder. Na een paar jaar wilde ik verder kijken en me buiten de onderneming ontwikkelenwant verdere groei was destijds intern niet direct mogelijk. Ik ben toen begonnen bij Barclays Global Investors. Toen ik wegging bij de beurs werd mij gevraagd of ik ervoor open zou staan als Euronext contact met mij zou opnemen als er wél weer mogelijkheden waren voor een passende functie. Op dat moment dacht ik dat zij dat vooral uit beleefdheid zeiden, maar niets bleek minder waar. Jaren later, toen ik inmiddels werkte voor de AFM, werd ik gebeld en uitgenodigd om op gesprek te komen. Ik ben naar dat gesprek gegaan maar had niet direct het voornemen om weer terug te gaan. Tijdens het gesprek werd ik echter enthousiast. De toenmalige CEO wilde veel gaan bouwen op communicatie- en marketinggebied. Maar….. in eerste instantie met een klein team en beperkt budget . Deze opdracht sprak mij enorm aan. Ik vind het namelijk een mooie uitdaging om iets voor elkaar te krijgen met beperkte middelen. Je moet dan namelijk wel met creatieve oplossingen komen.

Het ge­luid van de gong is een team­ge­luid

De beurs­g­ong

In 2008 werd het idee geboren om iedere dag het openen van de handel met een gongslag te markeren. Daarvoor klonk de gong decennia lang alleen bij hoog bezoek, of als een nieuwe onderneming een beursnotering kreeg. Het openen van de handel met een geluidssignaal is een oud gebruik dat nieuw leven is ingeblazen. We hebben inmiddels gezorgd dat de gong vaste aandacht krijgt in de media en bijna een merk op zich is geworden. Door deze continue aandacht is het een item van vaste statuur geworden. Door het uitnodigen van onze klanten is de gong is een belangrijk en effectief middel voor relatiemanagement voor de beurs en tegelijkertijd een platform voor brede zichtbaarheid voor degene die de gong luidt. Er is een vaste groep mensen die zich inzet voor de organisatie en begeleiding van de dagelijkse beursgong. Omdat een team van mensen binnen Euronext het belang hiervan inziet en het de juiste aandacht geeft is het een succes

Al­les is an­ders nu! Het ver­haal blijft

Toen ik begon met werken zag veel er anders uit. De ontwikkelingen in het communicatievak gaan razendsnel. Je moet je hieraan blijven aanpassen in je manier van werken. Het neerzetten van een verhaal om een onderneming te positioneren zal altijd blijven, maar de wijze waarop blijft veranderen. Een voorbeeld hiervan zie je in een recente ontwikkeling binnen Euronext. We houden ons naast de grotere noteringen ook bezig met het aantrekken van kleinere ondernemingen naar de beurs. Deze bedrijven zitten, wanneer ze ook beursgenoteerd zijn, soms met issues zoals bijvoorbeeld de vraag: hoe zorg ik ervoor dat analisten mij volgen en dat ik überhaupt aandacht in de media krijg. Vroeger hadden verschillende media grote redacties en was er de tijd om aandacht te besteden aan veel verschillende bedrijven. Nu moeten journalisten echt keuzes maken omdat ze geen tijd hebben om naar persconferenties en bijeenkomsten te gaan. We zoeken daarom naar andere oplossingen om deze ondernemingen te ondersteunen. Zo hebben we recent een meerderheidsbelang genomen in Company Webcast die webcasts en webinars verzorgen. Zij staan deze bedrijven bij om op een efficiënte en effectieve manier hun boodschap te kunnen overbrengen. Hiermee zie je dat de manier waarop je communiceert verandert, maar het blijft een feit dat je een sterk verhaal moet hebben dat je de wereld in wilt brengen. Dat laatste blijft in mijn ogen altijd het vak van een communicatiedeskundige.

De nieu­we blik

Om zelf up-to-date te blijven en ook de organisatie mee te krijgen in de nieuwe wereld, trekken wegraag jonge mensen aan die andere kennis hebben. We zijn een internationale organisatie en je ziet dat er in ieder land mensen te vinden zijn met een frisse blik en nieuwe ideeën. Het is altijd goed om deze mensen erbij te hebben en samen te brainstormen over bepaalde onderwerpen om zo een aanpak te formuleren die anders is dan de gebaande paden. Op deze manier blijf je scherp.

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!