So­ci­al Me­dia is niet eng, Je­anet Ba­t­hoorn, Get So­ci­al Ne­der­land

Je­anet Ba­t­hoorn is Di­rec­teur van Get So­ci­al Ne­der­land en on­der­ne­mer van het eer­ste uur op het ge­bied van So­ci­al Me­dia. Ooit be­gon­nen met Lin­kedIn trai­nin­gen, heeft ze nu het he­le spec­trum van so­ci­al me­dia in haar por­te­feuil­le en geeft ze trai­nin­gen en le­zin­gen. Daar­naast is ze au­teur en heeft ti­tels op haar naam als Get So­ci­al in Bu­si­ness & Pin­te­rest voor za­ke­lijk ge­bruik

TEKST: Jorissa Neutelings - 22/10/2014
So­ci­al Me­dia is niet eng Je moet je po­si­ti­o­ne­ren

Het mooiste aan mijn bedrijf is dat ik kennis mag overdragen, dat geeft veel voldoening. Daarbij werk ik meteen aan mijn irritatie: ik kan er niet tegen als mensen zich vrijwillig buiten spel zetten. Daarmee doel ik op de vele 35plus vrouwen die zichzelf te kort doen door social media eng te vinden en daarmee kunnen ze zich niet goed positioneren op de arbeidsmarkt. 75% van de klanten van Jeanet zijn vrouw. Juist doordat zijzelf vrouw is in een mannenwereld, ervaren vrouwen haar als zeer benaderbaar. "Ik houd niet van gezeur, er moet wel resultaat geboekt worden, daar voel ik me persoonlijk bij betrokken. Het is geen hobby, pak je eigen verantwoordelijkheid".

Groei is het ada­gi­um

Als ik 1 per­soon iets leer, kan ik dat ook aan 80

Vaak bedenk ik: als ik één persoon iets leer, kan ik dat ook aan 80 doen. De vraag die mij bezighoudt in mijn bedrijf: hoe kan ik aan schaalvergroting doen zonder personeel aan te nemen? Ik wil namelijk geen verantwoording afleggen behalve aan mensen waar ik mee samenwerk. Ik zoek personen om me heen die ook ondernemend zijn. Daarom zit ik nu in een nieuwe groeifase maar niet gebaseerd op groei in medewerkers. Ik ga nieuwe takken opzetten samen met anderen en ben bezig met nieuwe vormen voor het doorgeven van kennis aan anderen. Het denken in communities waarbij ik niet degene ben die de ander moet helpen maar waar ook iemand anders dat kan doen die reeds eerder door mij is opgeleid. Dat zorgt bij mij voor ruimte.

Open­staan voor kan­sen is in NL niet meer ge­woon Op zoek naar kick ass men­ta­li­teit

Ik sta voor vernieuwing, zie overal kansen en durf initiatief te nemen. Nederlanders focussen zich in op wat niet kan en we accepteren dat van elkaar. We hebben hier geen kick ass mentaliteit zoals in de Verenigde Staten. Dat is niet altijd zo geweest, Nederlanders waren rasondernemers, optionele denkers, maar we zijn het onderweg kwijt geraakt. Wellicht is ons leven te gemakkelijk en te luxe geworden. Ik vind dat er altijd een extra mogelijkheid is, we moeten veel meer denken vanuit de wens. Ik accepteer dan ook niet dat iemand zich verschuilt achter smoesjes.

Ei­gen­heid en af­wis­se­ling is be­lang­rijk Ik kan het zelf wel

Mijn ouders zouden je vertellen dat ik vroeger niet de gemakkelijkste was, vanaf mijn 11e kon ik het zelf wel en ik wilde zo snel mogelijk op kamers en het gemakkelijke thuis verlaten. Ik kan dan ook enorm genieten van in mijn eentje hard doorwerken aan een Facebookcampagne tot het jureren bij een online prijs, het schrijven aan een volgend boek maar ook aan het kennis doorgeven aan anderen. Belangrijk is dat ik aan het stuur zit van mijn inzet, gewoon mijn eigen gang kan gaan zonder beperking.

Doe niets in goed ver­trou­wen als er geld in het ge­ding is

Maak juist in goe­de tij­den af­spra­ken

Omdat ik een eigenheimer ben, houd ik ook van zelfstarters, mensen die zelf gewoon starten en doorzetten. Het samen ondernemen zul je mij dan ook niet snel zien doen. Ik kan en wil het zelf doen. Dat heb ik met name ervaren toen ik een coöperatie had met 4 anderen. Het eerste jaar zat de energie er volop in en werkten we aan een gezamenlijke droom. Na 2 jaar ging het knellen, ieder trok steeds meer zijn eigen plan en het werd tijd om los te laten. Op zo'n moment moet je wel gemakkelijk van elkaar af kunnen en zeker bij de financiële afwikkeling ben je blij als zaken goed op papier staan. Vooraf goede afspraken maken is een hoop gedoe later voorkomen.

Durf ob­jec­tief naar je ei­gen ta­lent te kij­ken Laat je niets wijs ma­ken

Hoe zaken in Nederland gaan, is de norm. Slik dat niet voor zoete koek. Kijk onbevangen en objectief naar jouw talenten. Ben je goed in wiskunde, gebruik je talent. In andere landen zijn zaken normaler dan hier, zoals vrouwen in techniek. Laat je inspireren en steek je eigen grenzen over. Plat gezegd "Weg met de mutsencultuur die in Nederland de norm is: kies zelf en niet wat de geaccepteerde route is voor vrouwen in dit land".

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Marjolijn Cohen - woensdag 22 oktober 2014 18:42

  Zo is het maar net, Jeanet! Zelf ontplooiing en initiatiefvol. En we zijn er om elkaar te helpen. Reageer

  • Redactie B'Elle - woensdag 22 oktober 2014 20:29

   Beste Marjolijn, dank voor je reactie. Hopelijk draagt B'Elle haar steentje ook bij om te helpen meer vrouwen in de kijker te spelen

 • Ellen Baart - donderdag 23 oktober 2014 09:23

  Naast een goede strategie is het vooral niet te veel voor je uitschuiven dus gaan doen. Zet die stap naar je eigen ontplooing! Reageer

  • Redactie B'Elle - donderdag 23 oktober 2014 19:30

   Beste Ellen, dank voor je reactie. De eerste stap is altijd het lastigst