Re­sul­taat is iets an­ders dan suc­ces. Li­li­an van Ach­ter­berg, Gi­ra­sol

Li­li­an leidt Gi­ra­sol Na­tu­ral Pro­ducts B.V., een pro­duc­tie­be­drijf voor ver­zor­gen­de cos­me­ti­ca en voe­ding­sup­ple­men­ten. Haar klan­ten vindt ze in het bu­si­ness to bu­si­ness ka­naal zo­als merk­ei­ge­na­ren en de cos­me­ti­ca-in­du­strie. "We zijn goed in klein zijn". We kun­nen pro­duc­ten ma­ken die nie­mand an­ders ècht goed kan ma­ken en ook nog op een ver­ant­woor­de ma­nier. Zeep ma­ken is niet las­tig, wel ze­pen die iets ex­tra's doen voor con­su­ment. 

TEKST: Jorissa Neutelings - 01/10/2014
Wij draai­en op toe­ge­voeg­de waar­de Graag met klan­ten wil­len wer­ken

Van moeilijk te maken emulsies, gaat mijn hart sneller kloppen. Ontwikkelen is onze kracht, we kunnen kleinschalig werken, in kleine oplages, zodat we meegroeien met onze klanten.Om op deze manier te werken is een eis dat we het leuk vinden om met de klant samen te werken. De relatie moet goed zijn, samen groeien, elkaar helpen, lange termijn en geen prijsvechter, dat is wat ons drijft. We zijn geen retailers; ik heb in die branche gewerkt en daar draait het vooral om de prijs, Girasol draait om toegevoegde waarde.

We za­gen een kans in de markt Goed per­so­neel is key

Ik ben ooit begonnen met Girasol omdat we kansen zagen in deze branche, de beslissing viel op een bankje op de Alpe D'Huez. Samen met mijn man besloten we er voor te gaan. Nu na 9 jaar buffelen, willen we marktpositie behouden, maar ook groeien zodat het bedrijf onafhankelijker van ons kan draaien. Dat geeft ruimte aan de managers in ons bedrijf en aan ons om meer initiatieven te ontplooien. Maar voor nu is verankeren van de goede basis met goed personeel nummer 1. In 9 jaar zijn we verviervoudigd , begonnen met 7. We hebben in die tijd veel in management geïnvesteerd, en zijn nu bezig met 2e lijn uit te bouwen. Onze mensen leiden we zelf op.

Het le­ven is te kost­baar voor rot­da­gen

Ie­de­re dag pro­beer ik bij te dra­gen

Elke dag is voor mij een goede. Tijd is kostbaar, daar moet je toch een feest van maken? Natuurlijk moet ook ik vervelende klussen doen. Ik zorg dat er iedere dag iets is waar ik het gevoel in vind dat ik iets bijdraag, dat iets wat ik doe er toe doet, zodat ik een dag altijd positief kan afsluiten. Daarom is een goede en leuke relatie met onze klanten zo belangrijk en dat we het in mijn bedrijf samen goed hebben. Mijn inzet moet het leven van mezelf en anderen beter maken.

Za­ken moet door het hart ge­fil­terd wor­den Ie­der­een heeft kwa­li­tei­ten

Mijn beslissingen voor het bedrijf baseer ik nu altijd op een combinatie tussen hart en hersens. Dat is zeker niet altijd zo geweest. De eerste 10 jaar was ik heel rationeel en zakelijk, ik denk dat ik nu dichter bij me zelf sta. Ben wellicht ook milder, minder zwart-wit naar anderen toe. Ik zie nu scherper dat iedereen kwaliteiten heeft en dat het een uitdaging is om die naar boven te halen door het creëren van de juiste omstandigheden.

Ik hoef niet naast Ri­chard Bran­son in het vlieg­tuig te zit­ten

Ver­af­go­ding past niet bij mij

Tot op heden zijn er heel veel mensen die mij inspiratie hebben gebracht maar heb niet er niet een die ik in het bijzonder volg of verafgood. Voor Neelie Smit heb ik wel gezonde bewondering maar ik loop niet met de wens rond om haar of andere topvrouwen of mannen te ontmoeten. Tegenwoordig ga ik meer voor het echte gesprek dan voor een korte dialoog met een beroemde ondernemer zoals Richard Branson.

Sa­men naar suc­ces Op jacht naar een dik­ke plus

Gezamenlijk succes behalen is het mooiste wat er is. Elke dag probeer ik een moment te creëren om met het team in een flow te komen door mensen met elkaar en aan een gezamenlijk doel te verbinden om zo die dikke plus te kunnen noteren. Resultaat is prettig maar meer individueel, met een team bouw je echt succes.

Jij kunt za­ken die nie­mand an­ders kan!

Neem een be­slis­sing als je geen lol meer hebt

Om zakelijk geluk te vinden, raad ik anderen aan om vooral dicht bij jezelf te blijven. Lijk op niemand, jij kan zaken die een ander niet kan. Elke dag gelukkig beginnen en gelukkig afsluiten. Je moet je eigen broek ophouden, je eigen geluk heb je in de hand, bepaalde omstandigheden daar gelaten. Als ik een dag geen lol heb, moet ik nadenken of ik op de juiste plek zit. Neem dan een beslissing, is mijn devies.

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!