Klant­ge­richt­heid krijgt chauf­feurs in be­we­ging, Ma­ri­an­ne de Win­ter, De Win­ter Lo­gis­tics

Ma­ri­an­ne de Win­ter is Di­rec­teur Ope­ra­tie & Be­drijfs­voe­ring bij De Win­ter Lo­gis­tics. Ze vormt daar sa­men met haar jong­ste broer de di­rec­tie. Haar oud­ste broer heeft in 1992 het fa­mi­lie­be­drijf De Win­ter Lo­gis­tics op­ge­zet en haar jong­ste broer is daar 5 jaar la­ter bij­ge­ko­men. Toen haar oud­ste broer in 2010 uit­viel door een burn-out leid­de haar jong­ste broer het be­drijf een tijd al­leen. Op een ver­jaar­dag vroeg hij haar of zij een goe­de con­trol­ler ken­de. Die ken­de zij wel. Toen die twee el­kaar had­den ge­spro­ken kwam de con­trol­ler naar haar toe en zei: "Is het niets voor jou om in dat be­drijf te stap­pen?" Dat had hij ook ge­zegd te­gen haar broer. Niet veel la­ter hing haar broer aan de te­le­foon en vlak daar­na is zij in­der­daad in het be­drijf ge­stapt.

TEKST: Jorissa Neutelings - 06/02/2015
Van schoon­maak­bran­che tot po­li­tie­vrouw We­ten voor wie je werkt vind ik be­lang­rijk

Ze studeerde af aan de HBO facilitair management en ging na een jaar van reizen aan de slag in de schoonmaakbranche. Na een studie strategisch management aan de Universiteit Utrecht en na 3 verschillende ziekenhuizen als facilitair manager werd ze gevraagd voor de functie van manager bedrijfsvoering bij een Gemeente. De mentaliteit binnen de gemeente paste niet helemaal bij haar persoonlijkheid. "De burger voelde ver weg, terwijl ik er juist heel erg in geloof dat je moet weten voor wie je aan het werk bent."
In het eerste jaar bij de Gemeente overleed haar vader waardoor ze letterlijk een pas op de plaats moest maken. Uitkomst van deze periode was een sollicitatie bij een Penitentiaire Inrichting (PI) in Brabant. "Voordat ik daar begon, heb ik goed gevoeld met welke directeur ik te maken kreeg. De directeur wilde echt een frisse blik. Dat paste en daarom wilde ik graag deze functie."

Ziel en za­ke­lijk­heid ver­bin­den is van be­lang

Een braaf meis­je tus­sen cri­mi­ne­len Aan de bui­ten­kant zie je niets

De PI was een totaal andere wereld dan de wereld die zij kende. "Ik was een braaf, naïef meisje en had nog nooit (gelukkig maar) met een gedetineerde te maken gehad. Ik dacht dat je criminelen kon herkennen aan de buitenkant. De eerste gedetineerde waarmee ik kennis mee maakte was een keurige blanke man. Hij was beleefd en sprak me aan met : "'Mevrouw'". Deze man had benzine over zijn vrouw gegooid en in de brand gestoken, bleek later.

Hoe­veel blau­we broe­ken heb jij al ver­sle­ten? Zij-in­stro­mer is niet ge­mak­ke­lijk

Van de achterkant van het strafrecht ging Marianne naar de voorkant, de Politie, als commissaris. Na een prachtig inwerktraject waarbij ik het echte politiegevoel aangeleerd kreeg, ben ik begonnen. Ik merkte bij de politie dat het lastig is als "zij-instromer" mee te draaien in de top. Binnen de politie is het van groot belang hoeveel politiebroeken je al had versleten voordat je op een leidinggevende plek terecht komt. "Zomaar" een leidinggevende plek innemen, werd niet gewaardeerd. Een pittige tijd, ook omdat ik vooral met reorganiseren ben bezig geweest. Er moesten in die regio 120 mensen uit en daar was ik 2 jaar mee bezig geweest. Met het afroepen van de Nationale politie door minister Opstelten werden alle reorganisaties in het land stil gezet. Dat was een tegenvaller! De Winter Logistics kwam toen op mijn pad."

Back to her roots DNA ver­bindt

Samenwerken met mijn broer is erg prettig. We hebben écht hetzelfde belang. Dat is geen punt van discussie. Het gegeven dat je uit dezelfde familie komt draagt daar aan bij. We komen uit een ondernemersgezin en hebben toch wel hetzelfde DNA. De kernwaarden van de Winter Logistics: Samen, dienend en betrouwbaar, zijn ons thuis met de paplepel ingegoten. We hoeven deze waarden niet aan elkaar uit te leggen.

Me­ga Min­dy tus­sen de chauf­feurs

De mens in het be­drijf bren­gen

De vaste groep medewerkers bestaat uit 285 mensen waarvan zo'n 10 vrouwen. Toen ik hier startte merkte ik ook dat het bedrijf 'mannelijk' was vormgegeven. Ik bedoel daarmee dat er vooral harde eisen en richtlijnen golden in plaats van een meer mensgerichte vorm. Het was bijvoorbeeld normaal dat bij een tijdelijk contract op de laatste dag pas werd gezegd dat iemand niet meer hoefde te komen. Dat heb ik aangepakt en veranderd door de vraag te stellen: "Stel je voor het om jou gaat? Hoe zou je het dan willen regelen"?
We zijn onze kernwaarden gaan benoemen en bij de selectie van nieuwe medewerkers kijken we naar mensen die daarbij passen. Positief gedrag en kunnen denken vanuit de ander of vanuit een ander perspectief, is voor ons erg belangrijk. Zo werd er iedere vrijdag bier op de zaak gedronken. Dat kan niet als je een transportbedrijf hebt. Daarom heb ik deze borrel afgeschaft en dat werd me niet in dank afgenomen. Ik ben zelf de werkvloer op gegaan om de mededeling te doen. Ik heb deze keus uitgelegd door concreet aan te geven waarom dit niet past binnen een bedrijf dat draait om transport.

Ziel en za­ke­lijk­heid ver­bin­den Van har­de ei­sen naar ge­drag

Mensen ontwikkelen en resultaat boeken dat zijn voor mij belangrijke zaken, dat is de rode draad in mijn loopbaan. Ik zoek altijd naar de verbinding tussen ziel en zakelijkheid. Deze visie krijgt nu stukje bij beetje vorm binnen de Winter Logistics. Functieprofielen gaan nu bijvoorbeeld naast harde eisen ook over gewenst gedrag bij medewerkers. Chauffeurs begrijpen deze aanpak niet altijd, die vinden het vaak onzin. Maar een goede balans tussen de mens, het werk en de klant zorgt ook bij een transportbedrijf voor een stevig basis!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Elize - dinsdag 10 februari 2015 12:05

    Het vergt lef om chauffeurs te laten stoppen met bier op de zaak, stoer! Reageer

  • Merel - woensdag 11 februari 2015 09:29

    Met ziel en zakelijkheid aan de slag: dat zouden meer mensen moeten doen! Reageer