Het eni­ge dat moet is je­zelf zijn, Me­ta Marz­gui­oui, Uca­re Ca­reer So­lu­ti­ons

Wij hel­pen or­ga­ni­sa­ties en in­di­vi­du­en op een re­sul­taat­ge­rich­te wij­ze met hun loop­baan­vraag­stuk­ken. On­ze klan­ten zijn be­drij­ven die bij­voor­beeld met een re­or­ga­ni­sa­tie te ma­ken krij­gen. Uca­re be­ge­leidt dan de men­sen die hun baan ver­lie­zen bij het vin­den van een nieu­we func­tie bin­nen of bui­ten de be­tref­fen­de or­ga­ni­sa­tie. Uca­re Ca­reer So­lu­ti­ons is een in­ter­na­ti­o­na­le HR dienst­ver­le­ner. “Wij hou­den ons be­zig met dien­sten in het bre­de spec­trum van mens, werk en or­ga­ni­sa­tie, zo­als out­pla­ce­ment, loop­baan­be­ge­lei­ding, wer­ving en se­lec­tie, re-in­te­gra­tie en meer. We zijn groot ge­wor­den in Bel­gië en sinds an­der­half jaar ac­tief in Ne­der­land.” Me­ta Marz­gui­oui-de Zeeuw is al­ge­meen di­rec­teur van Uca­re Ca­reer So­lu­ti­ons Ne­der­land.

TEKST: Jorissa Neutelings - 08/07/2016
Vi­taal voor de baan van mor­gen In­di­vi­du én or­ga­ni­sa­tie ver­ant­woor­de­lijk voor suc­ces

We begeleiden die medewerkers door hen hen te laten ontdekken waar hun kwaliteiten liggen of juist nieuwe competenties te laten ontwikkelen, te trainen en online te laten leren. Het individu wordt gestimuleerd om de regie over zijn of haar eigen loopbaan te pakken en de organisatie begeleiden wij in het faciliteren van hun medewerkers. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Organisatie en medewerkers kunnen samen zorgen voor de optimale omstandigheden in de verschillende fasen van leven en loopbaan, waardoor medewerkers zich blijven ontwikkelen en klaar zijn voor de baan van morgen. Het is van groot belang dat het individu én de organisatie vitaal blijven.

Van amb­te­naar tot me­de-on­der­ne­mend di­rec­teur Ik hou van (com­mer­ci­eel) re­sul­taat

Mijn loopbaan begon bij de overheid. Op een gegeven moment kwam ik bij een onderdeel van het ministerie van Justitie terecht dat een zelfstandig bestuursorgaan werd. Op een heel voorzichtige manier was het de bedoeling van dat ZBO om self supporting te zijn, zie het als een vorm van commercialisering. Het was echter in zo'’n setting lastig om echt stappen te kunnen maken die (commercieel) resultaat hadden omdat concurrerend zijn in de markt ook weer niet de bedoeling was. Trajecten duurden toentertijd binnen de overheid ook nog eens lang en dat frustreerde de vooruitgang. Dat was voor mij reden om mijn ambitie om buiten de overheid te gaan kijken, nu eens echt waar te gaan maken. Na de nodige zelfontwikkeling en studies kwam ik bij Vedior terecht en na een aantal jaren betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van Vedior Mobiliteitsdiensten, maakte ik de overstap naar Focus Nederland, een outplacementbureau.
De loopbaanbegeleiding, het outplacement en het stimuleren en faciliteren van de mens en organisatie in hun ontwikkeling in combinatie met het bekleden van een managementpositie bleek een fantastische match voor mij. Toen ik gevraagd werd door Ucare België om Ucare Nederland op te zetten, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Het was voor mij een ‘'once in a lifetime'-kans die ik met beide handen heb aangepakt.

Bij mij gaat het om ie­mands kracht in plaats van om ie­mands CV

Gun­nen hielp mij, nu help ik an­de­ren Als je het ver­trou­wen krijgt, pak dan je kans

Je moet mensen tegenkomen die je de kans geven en het je gunnen dat jij kan doen wat je graag wil. Ik heb twee keer mee mogen maken dat de kans mij werd gegund. De eerste keer was bij Vedior. Mede door het gegunde vertrouwen in mij heb ik er een succes van kunnen maken. Nu binnen Ucare is mij weer een kans gegeven. Het opzetten van een bedrijf is voor mij nieuw en toch heerst er volledig vertrouwen in mij als juiste kandidaat en als samenwerkingspartner. Doordat ik dit heb meegemaakt, geef ik van nature regelmatig mensen die op het eerste gezicht vanwege hun achtergrond of kennis wellicht niet de meest passende kandidaat lijken te zijn, toch een kans. Bij mij gaat het om iemands kracht in plaats van om iemands CV. Dat is binnen de HR wereld voor sommigen best even wennen. Er wordt toch vaak gekeken naar het ogenschijnlijk beste plaatje aan diploma’s en werkervaring.

Niets doen hoort niet bij mij, ik vind al­tijd een op­los­sing

Geen on­der­scheid Hok­jes­den­ken is niet van de­ze tijd

Ik heb nog nooit onderscheid gemaakt tussen mensen op basis van ras of geslacht of wat voor aspect dan ook. Ik zie gewoon geen verschillen tussen mensen. Misschien komt het doordat ik ben opgegroeid in Hoogvliet tussen allerlei verschillende bevolkingsgroepen dat ik deze eigenschap bezit. Het is voor mij ontzettend belangrijk dat wij in Nederland wat minder in hokjes gaan denken. Iedereen heeft zijn waarde en het is de kunst die waarde te zien en op een juiste manier in te zetten. De Rotterdamse mentaliteit, het aanpakken in deze stad, spreekt me ontzettend aan. Niets doen hoort niet bij mij, ik vind altijd een oplossing. Met alle creativiteit die ik in me heb probeer ik te zoeken naar een manier om van A naar B te komen. Het leuke is dat die manier altijd te vinden is, als je maar goed genoeg zoekt!

What you see is what you get’; dat is voor mij de eni­ge ma­nier van za­ken doen en dat werkt!

Kijk naar ta­lent in plaats van de­fect Wie be­paalt wat an­ders is?

Alles wat je in je leven meemaakt vormt je tot wie je bent. In mijn privéleven heb ik aan den lijve ondervonden wat het met iemand kan doen als er sprake is van uitsluiting, zoals een kind in het onderwijs. De samenleving waarin wij leven is niet in staat gebleken om iemand die mij dierbaar is, op een open manier te zien en een juiste plek te geven. Het lijkt dan alsof heel de wereld tegen je is en je voelt je helemaal alleen. Mensen die anders zijn hebben het nakijken. Ze worden helaas soms van het kastje naar de muur gestuurd in plaats van dat ze goed geholpen of begeleid worden. Dat raakt mij diep. Daar komt waarschijnlijk ook mijn enorme drive vandaan om iedereen te laten zien dat men van waarde is. Ik hoop dat mensen ook mijn waarde zien. In alle contacten die ik leg vind ik het belangrijk dat mensen weten dat ik eerlijk en oprecht ben en geen verborgen agenda heb. ‘What you see is what you get’; dat is voor mij de enige manier van zaken doen en dat werkt!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Liesbeth Aarts - dinsdag 27 september 2016 10:55

    mooi en eerlijke interview Meta. Reageer