Han­den uit de mou­wen past bij mij, An­gèle Loo­m­ans, BDR Ther­mea

An­gèle Loo­m­ans, Glo­bal Group HR di­rec­tor bij BDR Ther­mea is HR ver­ant­woor­de­lij­ke voor de groep me­de­wer­kers die in de top 100 zit­ten van dit be­drijf. Het is een be­drijf met 1,7 mil­jard om­zet en 6500 me­de­wer­kers. Haar af­de­ling is de HR af­de­ling van de Hol­ding en zij on­der­steunt de RvB. Haar ka­mer zit let­ter­lijk tus­sen de CTO, COO, CFO en CEO: mid­den tus­sen de lei­ding van het be­drijf. Haar werk be­treft HR, en or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie. "Ik word ook be­trok­ken bij de or­ga­ni­sa­tie in­rich­ting. Dat is ook nood­za­ke­lijk om mijn func­tie goed uit te kun­nen oe­fe­nen!".

TEKST: Jorissa Neutelings - 08/04/2015
Cul­tuur­ver­schil­len ken­nen en ge­brui­ken om in­vloed te heb­ben We­der­zijds res­pect

Cultuurverschillen spelen er vaak binnen dit bedrijf. We zitten grotendeels in Europa, maar zelfs binnen die grenzen zijn er verschillende manieren van denken. Kijk alleen maar naar de Angelsaksische manier van werken versus de Noord-Europese wijze. Frankrijk, Italië en Spanje waar wij groot zijn, hebben echt een andere cultuur. Ik ben heel bewust bezig met deze verschillen. Dan komt het goed van pas dat ik al veel internationale ervaring heb opgedaan binnen KPMG. Daar waar je in het ene land veelal vanuit de hiërarchie en ontwikkeling mensen meeneemt, is het in het andere land nodig dat je veel meer vanuit targets aan het sturen bent. Om écht verder te komen moet je respect hebben voor de lokale cultuur. Je verliest anders je geloofwaardigheid en invloed waardoor het niet lukt om stappen te maken.

Na al die ja­ren van be­zui­ni­gen en sa­ne­ren kon ik ein­de­lijk weer eens gaan bou­wen

'Han­den uit de mou­wen'-cul­tuur past bij mij Geen sab­ba­ti­cal maar aan de slag

De plek bij BDR Thermea kwam vrij op een moment dat ik eigenlijk had besloten om een half jaar niets te doen. Ik had dat nog nooit gedaan. Na de universiteit heb ik aan één stuk door fulltime gewerkt. Ik wilde wel eens weten hoe het zou zijn om niet aan het werk te zijn. Toen ik echter met de CEO in gesprek raakte, zei hij: "Wij zijn aan het bouwen. We zijn een goed lopend bedrijf en we zijn voornemens verder te groeien. Het hoofdkantoor moet alleen echt nog neergezet worden. We moeten gaan verbinden." Na al die jaren van bezuinigen en saneren klonk dat als muziek in mijn oren. Het was ook duidelijk dat er heel korte lijnen binnen dit bedrijf waren. Met deze korte lijnen zou ik snel stappen voorwaarts kunnen maken. Al mijn drijfveren komen op deze plek goed van pas: mensgericht werken, resultaat behalen en verbeteren. Er wordt hier ook écht wat gemaakt. Dat vind ik leuk. Er heerst een 'handen uit de mouwen'- cultuur, dat past bij mij.

Als je met de man­nen mee gaat doen, dan loop je het ri­si­co als heks af­ge­schil­derd te wor­den

Blijf ook aan de top in con­tact met je­zelf en de men­sen om je heen Cre­dits op­bou­wen en be­hou­den

Blijf altijd in contact en verbinding met je omgeving, ook met de mannen. Probeer hen echt te begrijpen. Realiseer je wat de impact is van jouw besluiten op hen. Als je dat op een goede manier doet, met respect, dan win je veel krediet. Als je met de mannen mee gaat doen, dan loop je het risico als heks afgeschilderd te worden. Daar heb ik vrouwen op zien kapot gaan. Dus blijf je zelf en sla de brug.

Con­ti­nu ont­wik­ke­len Op­lei­ding op­ne­men in je con­tract

Ontwikkeling is erg belangrijk. In dat kader heb ik een advies over hoe je die ontwikkeling als vast onderdeel van je werk kunt maken. Toen ik bij KPMG een salarisaanbieding kreeg, heb ik onderhandeld dat ik wèl eens in de 5 jaar een internationale opleiding wilde volgen. Dat heb ik in mijn contract laten opnemen. Dit heeft als gevolg gehad dat ik diverse opleidingstrajecten heb gevolgd zoals Nyenrode, IMDen Insead. Hierdoor blijf ik professioneel geïnspireerd!

Hier heerst groei in plaats van krimp! Er zit hier geen vet

Binnen BDR Thermea hoef je niet te krimpen want er zit hier geen vet. Dat is een manier van werken die anders is dan dat ik gewend was. Bij ATOS, KPMG en bij DUO was het de uitdaging om efficiënter te gaan werken met minder. Hier is alles gericht op groei. Ik kan in deze setting mijn kennis over efficiency wel goed gebruiken bij het implementeren van nieuwe maatregelen. Dat is eigenlijk 'the best of both worlds'. Omdat het hoofdkantoor zo klein is, word je ook gedwongen om samen te werken in plaats van vóór anderen te werken. Maximale invloed uitoefenen samen met de landen. Dat gebeurt hier!

Ik durf af te wij­ken van de­ze pro­ce­du­res. Ik moet de­ze keu­ze al­leen al­tijd aan me­zelf en aan an­de­ren kun­nen uit­leg­gen

In­te­gri­teit is geen na­ï­vi­teit Suc­ces zit ook in an­de­re za­ken dan al­leen in geld

In 1993 was ik werkzaam als beginnend adviseur bij Bernard Wientjes. In zijn bedrijf zouden de mensen op de werkvloer in een lagere salarisschaal terecht komen, althans dat was het advies dat de heer Wientjes toentertijd kreeg. De manier waarop hij toen bepleitte waarom dit niet moest gebeuren en met welk respect hij dit deed, inspireert mij tot op de dag van vandaag. Het geld voor de verhoging van de salarissen moest wel uit zijn eigen zak komen. Het was immers zijn eigen bedrijf. Dan vergt het integriteit om te kiezen voor een pad dat je niet per sé geld oplevert, maar wel meer succes. Ik ben allergisch voor teveel procedures, en moeten geen doel op zich. Ik durf af te wijken van deze procedures. Ik moet deze keuze alleen altijd aan mezelf en aan anderen kunnen uitleggen.

Pas­sie en in­spi­ra­tie als bron voor door­zet­tings­kracht An­de­re ty­pen lei­ders

Voorbeelden worden al snel gezocht bij succesvolle leiders in het bedrijfsleven. Als adviseur ben ik ook met een heel ander type leider in aanraking gekomen. Een vorm van leiderschap dat me heeft geïnspireerd is de voormalig directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, Jan Vaessen. Zijn authenticiteit, passie, en lef heeft geresulteerd in een verbinding tussen de vrijwilligers en de bestaande organisatie. Medewerkers en vrijwilligers voorheen pasten op spullen en werkten op het terrein. Jan inspireerde de mensen een actieve rol te nemen, het publiek actief tegemoet te treden, verhalen te kunnen vertellen of iets anders kunnen doen. Vanuit zijn drive en geloof heeft hij risico's genomen onder andere met het bouwen van een nieuw entree paviljoen HollandRama. Mede door deze succesvolle keuze heeft het NOM de European Museum of the Year Award van 2005 gekregen. Het NOM stond weer op de kaart.

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Michel - woensdag 8 april 2015 07:36

  Mooi verhaal; groeien in plaats van knoeien! Reageer

  • Redactie B-Elle Jorissa - woensdag 8 april 2015 10:19

   Dank Michel voor je reactie. Het is echt anders werken in groei-situatie zo kreeg ik mee van Angèle.

 • Marijke - woensdag 8 april 2015 08:59

  Inspirerend en optimistisch verhaal. Verbinden en met elkaar resultaten neerzetten. Dat is de toekomst voor bedrijven. Reageer

  • Redactie B-Elle Jorissa - woensdag 8 april 2015 10:18

   Beste Marijke, ik ben het zo met je eens! Verbinden van talent aan mogelijkheden.

 • Merel - donderdag 9 april 2015 04:59

  Integriteit is geen naïviteit! Dit gedeelte raakte me het meest. De tip om je ontwikkelingsmogelijkheden in je contract op te laten nemen daar kan ik in de praktijk direct mee aan de slag! Bedankt voor je verhaal Angèle. Reageer

  • redactie B'elle - donderdag 9 april 2015 05:44

   Beste Merel, dank voor je reactie. Succes met onderhandelen