Vrij­wil­li­gers­werk: Wha­t's in it for me?

Vrij­wil­li­gers­werk kan een we­reld voor je ope­nen die je voor­heen niet ken­de. Maar…be­gin er al­leen aan als er óók winst voor jou in zit!

TEKST: Antoinette van Bruinisse - 24/03/2017
Wha­t's in it for me?

Vrijwilligerswerk kan een wereld voor je openen die je voorheen niet kende. Je wordt geconfronteerd met je eigen onwetendheid én onkunde om bepaalde situaties de baas te zijn. Door hiermee aan de slag te gaan ontwikkel je jezelf als persoon en kun je met recht zeggen dat je er een rijker mens door wordt. Vrijwilligerswerk heb ik uiteindelijk ook gedaan om er zelf beter door te worden. Als je er niets uithaalt in wat voor vorm dan ook dan wordt het een energie-slurper. Ik heb me dan ook van tevoren bedacht wat er voor mij voor winst in zat. Sommige mensen om mij heen vonden dat niet zuiver. Je doet vrijwilligerswerk om een ander te helpen, dat gaat niet om jou, was hun ongevraagd advies. Toch ben ik van mening dat je alleen vrijwilligerswerk moet oppakken als het je iets oplevert en het is prima als je constateert dat dat bij jou niet zo is, dan begin je er gewoon niet aan!

Vrij­wil­li­gers­werk kan een we­reld voor je ope­nen die je voor­heen niet ken­de.

Waar­om ik er­mee be­gon

Wellicht herken je dit gevoel? Vanwege je opleiding en kwaliteiten kom je in zogenaamde talentpools met bijbehorend opleidingstraject terecht. Je leert hoe het is om leiding te geven aan anderen en welke tools je daarbij kan gebruiken. Deze trajecten vinden veelal 'in-house' plaats in fancy hotels of congrescentra. Met een groep die bestaat uit allemaal mensen zoals jij (hoger opgeleid, welvarend en sociaal intelligent) bediscussieer je verschillende thema's en probeer je zo je eigen leiderschapsrol te ontwikkelen. Ik merkte aan mezelf dat ik dit te kort vond schieten. Uiteraard heb ik van de trajecten oprecht genoten en beschouw ik het aldaar geleerde nog steeds als zeer waardevol. Toch voelde het voor mij alsof je in een context werkte die los stond van de realiteit van vele mensen: De echte wereld.

De ech­te we­reld in

Voor mijzelf was dit gevoel aanleiding om me aan te melden bij Talentcoach. Ik wilde wel eens zien of mijn (coaching )vaardigheden ook werkte in de 'echte wereld' bij mensen met 'echte' problemen. Stichting Talentcoach koppelt professionals uit het bedrijfsleven aan personen uit kwetsbare doelgroepen. Zo werd ik gekoppeld aan Jolanda. Een vrouw van in de vijftig, wonend in Tuindorp Rotterdam Zuid. Haar financiële situatie was op zijn zachtst gezegd niet rooskleurig te noemen. Al jaren liep zij met een droom in haar hoofd: ruimte creëren in haar leven voor haar hobby: meubels opknappen en zelf meubels maken. Gedurende één jaar hebben we diverse gesprekken gevoerd, zijn we naar verschillende bijeenkomsten geweest en wisselden we van gedachten over hoe zij haar droom werkelijkheid kon maken.

Wei­nig mid­de­len, veel cre­a­ti­vi­teit

In dit jaar werd ik regelmatig met mijn eigen beperkte denkwijze geconfronteerd . Ik dacht alles wel vóór haar op te lossen. Jolanda liep op haar beurt tegen haar eigen 'foute' denkpatronen aan. De echte wereld met echte problemen werd een enorme eye-opener en verschafte mij inzicht in het feit dat het kennis nemen van een andere wereld je enorm creatief maakt in het vinden van oplossingen. Vanwege het gebrek aan middelen aan Jolanda's zijde moesten we simpelweg wel creatieve oplossingen verzinnen om van A naar B te komen. Die leerervaring neem je mee terug naar je werk en dat stimuleert innovatief en creatief denken binnen jouw organisatie.

Geen tijd, geen tijd

Er zijn vele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk: voor iedere agenda is er wel een vorm te bedenken. Zo hoef je niet gelijk voor een jaar iedere week aan de slag, je kan ook met je team éénmalig een teamuitje voor en in samenwerking met een vrijwilligersorganisatie doen. Of je meld je aan als vrijwilliger voor één dag. Dit werk geeft je energie en is daarmee niet alleen een steun voor een ander maar ook vooral voor jezelf!

Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk:

  • Verlof voor vrijwilligerswerk: Medewerkers van ABN AMRO kunnen één werkweek per jaar verlof opnemen voor vrijwilligerswerk. Dit is vastgelegd in de CAO. Ook ING en Rabobank kennen regelingen die het doen van vrijwilligerswerk stimuleren.
  • Vrijwilliger voor één dag: de Zonnebloem zoekt regelmatig mensen die 1 dag kunnen helpen.
  • Leer coachen en help een ander: O.a. IBM/Shell laat medewerkers als Talentcoach werken. De medewerkers leren beter coachen en de coachee (een kwetsbare stadsgenoot) wordt geholpen om zijn/haar leerdoelen te bereiken.
  • Vergaderen buiten de deur bij Stichting Jarige Job: de bijzondere vergaderruimte bij Jarige Job kan gebruikt worden voor je zakelijke besprekingen. Ook kan je met je team een dag helpen en verjaardag pakketten klaar maken voor kleine kinderen voor wie het niet normaal is om hun verjaardag te vieren.
  • Samen de handen uit de mouwen: Rotterdam Cares: RotterdamCares organiseert op maat gemaakte teamactiviteiten voor groepen van 10 tot 250 werknemers.. U en uw collega's steken de handen uit de mouwen voor sociale groepen die het hard nodig hebben. Tijdens de teamactiviteiten staat de ontmoeting tussen de vrijwilligers en de maatschappelijke doelgroepen centraal. 

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!