Liefst wer­ken voor 1 baas: dat kan na­tuur­lijk ook!

Nu de eco­no­mi­sche cri­sis vér ach­ter ons ligt, lijkt het voor de hand te lig­gen dat veel men­sen er­over na­den­ken om van baan te wis­se­len. Maar niets is min­der waar: drie­kwart van de werk­ne­mers van mkb- en fa­mi­lie­be­drij­ven zou het liefst z'n he­le le­ven voor de­zelf­de baas wer­ken. Zo blijkt uit on­der­zoek van ad­vies­bu­reau BDO (2017)

TEKST: Antoinette van Bruinisse - 06/04/2017
Lie­ver in de com­fort zo­ne!

In het onderzoek werden 1400 medewerkers van mkb- en familiebedrijven ondervraagd en zij geven aan liever 'in hun comfortzone' te zijn dan constant uitgedaagd te worden.

Ho­ger­op­ge­lei­den am­bi­ti­eu­zer

Hogeropgeleiden geven ook meer dan lageropgeleiden de voorkeur aan een overstap naar een andere werkgever (31 procent vs. 14 procent) en een hoog salaris nú (62 procent vs. 43 procent).

 

Bovenstaande tekst is afkomstig uit een artikel van rtlz.nl. Hier vind je de hele tekst. 

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!