In­ter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag: Een po­di­um voor vrou­wen nog steeds no­dig!

Los van dat vrou­wen zich­zelf moei­lijk op een po­di­um plaat­sen, blijkt ook nog eens uit on­der­zoek van In­ter­me­di­air, dat vrou­wen nau­we­lijks wor­den be­na­derd als het om nieu­we top­po­si­ties gaat. On­der­schat­ting van vrou­wen en hun pres­ta­ties is nog steeds aan de or­de van de dag. Be­te­re cv's, ho­ge­re op­lei­ding, meer er­va­ring, het haalt niets uit.

TEKST: Antoinette van Bruinisse - 07/03/2018
Vrou­wen gaan nau­we­lijks op het po­di­um staan!

Nederlandse vrouwen zijn er ontzettend slecht in om zichzelf op een podium te zetten met wat ze hebben gedaan en waar ze goed in zijn. Hierdoor krijgen ze niet de kansen die ze verdienen. Door de verhalen te vertellen van vrouwen die succesvol zijn komen er meer voorbeelden tot leven waar met name de jonge vrouwen van nu wat aan hebben. Immers goede rolmodellen, helpen om zelf succesvol te worden.

Prac­ti­ce what you preach....

Jorissa Neutelings, founder van Zakenmagazine B'Elle, geeft al jarenlang vorm aan een online podium voor vrouwelijk succes. Zij richtte 4 jaar geleden B'Elle op, waar succesvolle vrouwen in zaken een inkijk geven in hun loopbaan, hun uitdagingen en ervaringen. Tot op heden heeft zij echter zelf nog nooit op het B'Elle podium gestaan. Iedere keer wanneer de redactie voorstelde om haar zelf te interviewen, kregen zij van Jorissa te horen dat ze niet graag zelf in de spotlights wilde staan. "Het draait toch om de anderen?" Precies dit argument is wat vrouwen vaak gebruiken om niet op het podium te gaan staan. Omdat ze staat voor wat zij predikt is Jorissa, speciaal voor Internationale Vrouwendag toch gezwicht en vol in de spotlights gaan staan, met een mooi interview als resultaat.

Al­les wat je aan­dacht geeft groeit, dus het op het po­di­um zet­ten van vrou­wen in za­ken, dat blij­ven we bij B'El­le doen!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!