'Ik­ke, Ik­ke, Ik­ke' op zijn Ja­pans

Pra­ten­de toi­let­ten, dui­zen­den ven­ding­ma­chi­nes op straat: Zel­den heb ik me zo ge­con­fron­teerd ge­zien met za­ken die voor mij on­be­kend en on­be­grij­pe­lijk voel­den als in Ja­pan. Maar wat kun­nen wij ei­gen­lijk le­ren van die ra­re Ja­pan­ners?

TEKST: Antoinette van Bruinisse - 08/03/2017
Lost in trans­la­ti­on

Vanaf het moment dat je aankomt in Tokio, begint de verwondering. Alles is anders en alle mensen om je heen zijn anders. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dit niet persé prettig vond. Gedurende de hele reis heb ik me een vreemde gevoeld. Ik bleek niet in staat om echt contact te maken met de Japanners. Hun denkwijze en manier van communiceren stond lijnrecht tegenover mijn assertieve, op de individu gerichte kijk op zaken. Dat zette mij aan het denken: wat kunnen wij leren van die rare Japanners. En zijn zíj raar, of houden wij westerlingen er gewoon gekke gedachten op na?

Ne­ga­tief reis­ad­vies voor men­sen met een au­to­ri­teits­pro­bleem

Wat ik merkte is dat de Japanners altijd het belang van de groep als uitgangspunt nemen voor hun handelen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er geen complete chaos ontstaat in de immens grote en drukke steden die Japan kent. Een Japanner houdt zich aan de regels. Het is simpelweg ondenkbaar dat je dat niet zou doen. Je gaat staan waar de regels zeggen dat je moet staan en je beweegt pas als de regels dat toestaan. Voor mij als persoon met een ietwat autoriteitsprobleem was dit behoorlijk lastig. Ik ben geneigd om precies het tegenovergestelde te doen van wat de regels mij voorschrijven. En dat, dat zorgde voor een waardevolle les. Daar waar ik mijn assertiviteit en gaan voor wat IK denk dat goed is in Nederland altijd goed kan gebruiken, kwam ik daar In Japan geen steek verder mee!

'Ik­ke' be­te­kent fa­mi­lie in het Ja­pans

Het woord 'Ikke' heeft in Japan een andere betekenis dan in Nederland. Het betekent 'familie' en is daarmee een mooi voorbeeld van hoe de Japanse cultuur denkt over het individu. Voor de Japanner is niet zozeer de groep belangrijker dan het individu maar veeleer speelt het behoren bij een groep een grote rol. De vertrouwensrelatie binnen de groep creëert een bepaalde afhankelijkheidsrelatie. Dit behoren bij een groep werkt zeer corrigerend op abnormaal gedrag. Dit 'groepscorrectiewerk' schijnt er de oorzaak van de te zijn dat er in Japan bijna geen criminaliteit voorkomt. Zo kon ik mijn waardevolle spullen overal onbewaakt achterlaten. Wanneer ik terug kwamen lag alles netjes onaangeraakt op dezelfde plek. Hoe fantastisch is dat!

Ari­ga­to go­zai­mas Ja­pan!

Uiteraard ben ik me ook bewust van de negatieve kanten van de Japanse cultuur. Ook daar hebben we tijdens onze reis pijnlijke voorbeelden van gezien. Ik pleit er dan ook niet voor dat we op Rotterdam Centraal ineens allemaal netjes in rijen van 4 op de trein moeten gaan staan wachten, maar het zou wel mooi zijn als we iets meer nadenken over het effect van ons handelen op anderen. Ik heb me door de Japanse manier van doen gerealiseerd dat het goed zou zijn om mijn eigen wensen bij gelegenheid ook eens op een tweede plek te zetten als dat betekent dat het grotere geheel daar baat bij heeft. Arigato gozaimas (=dank u) Japan, voor deze wijze les!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Helena - vrijdag 10 maart 2017 11:47

    Laten wij de goede dingen overnemen. RESPECT. Prettig om te lezen, zeker als je nooit in Japan bent geweest Reageer

    • Redactie B'Elle - zaterdag 11 maart 2017 12:25

      Helemaal eens Helena, het prikkelt wel om er heen te gaan!