Ad­vo­ca­tuur moet an­ders!

Fem­ke Ra­sen­berg schetst het ook in haar in­ter­view: ju­ri­disch ad­vies en dienst­ver­le­ning moet an­ders. De bran­che zal moe­ten ver­an­de­ren om in de toe­komst hun meer­waa­de te blij­ven be­wij­zen. De Brit­se pro­fes­sor Ri­chard Sus­skind geeft dit ook aan. Hij stelt dat het een kwes­tie van een paar jaar is, voor­dat de ad­vo­ca­tuur met in­grij­pen­de ver­an­de­rin­gen te ma­ken krijgt. Tot dus­ver is de be­roeps­groep nog ge­spaard ge­ble­ven voor de ge­vol­gen van tech­no­lo­gi­sche ver­nieu­wing. Van­af 2020 zal dat niet lan­ger het ge­val zijn.

 

TEKST: Antoinette van Bruinisse - 04/05/2018
The fu­tu­re of the pro­fes­si­ons

Vader en zoon Susskind analyseren in hun boek The future of the professions zeven beroepen die drastisch veranderen, als gevolg van de voortschrijdende technologie. De advocatuur is er één van, simpelweg doordat automatische systemen grote delen van het werk overnemen. De professional wordt onvermijdelijk ingeruild voor de machine, die beter, efficiënter en goedkoper werkt, menen de Susskinds.

Au­to­ma­ti­seer wat rou­ti­ne is

Met name routinewerk, zoals het zoeken naar jurisprudentie of het opmaken van contracten, kan uitstekend worden overgelaten aan intelligente computersystemen, denkt Richard Susskind. 'Het is dwaas te veronderstellen dat advocaten de enige menselijke factor blijven, terwijl alle andere professies geautomatiseerd worden.'

On­der­scheid door tac­tisch en stra­te­gi­sche in­breng

Wie data beheert, heeft de toekomst, aldus Susskind. De advocaat van de toekomst dient zich in de corporate boardroom te onderscheiden door zijn strategische en tactische inbreng. 'Hij is er niet om geschillen op te lossen, maar om die te voorkomen, om risico's te beheren. Daarvoor dient hij alle beschikbare juridische kennis binnen handbereik te hebben.'

Ver­der le­zen?

Dit artikel is in zijn geheel te lezen door op deze link te klikken en afkomstig uit het advocatenblad.  

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Geef hier je reactie!